“เราจะไปอนุรักษ์ทั้งสาย มันเป็นไปไม่ได้ในยุคปัจจุบัน” ​
“รุกขมรดกของสันกำแพงคือต้นฉำฉา” ​
“เราต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นไปอีก เพราะตอนนี้มันยังไม่ได้มาตรฐาน จากเดิมมี 18% เป็น 30%” ​
“องค์กรในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียว”​
“ตอนแรกมองแค่ว่าต้นไม้จะต้องอยู่รอด 10 ปีผ่านไปเริ่มเปลี่ยน safety first คือชีวิตคนต้องปลอดภัยและอยู่คู่กันอย่างมีความสุข”​

ความเห็นส่วนหนึ่งของวิทยากรในงานเสวนา “ต้นฉำฉากับลมหายใจสันกำแพง” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ประชาธรรมได้ร่วมกับ @เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดงาน “ต้นฉำฉากับลมหายใจสันกำแพง” ณ โหล่งฮิมคาว ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ​

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการขับเคลื่อนพลังของผู้คนที่ต้องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการดูแลรักษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้นำเอาต้นฉำฉาและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นประเด็นหลักในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาความทรุดโทรมของต้นฉำฉาตลอดสองแนวข้างถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ที่ขาดการจัดการอย่างเข้าใจและมีส่วนร่วม​

มาดูไฮไลท์กิจกรรมในวันนั้นไปพร้อม ๆ กัน ​ 

envilocaleyes#envilocaleyes ​ #ต้นฉำฉากับลมหายใจสันกำแพง​ #เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ​ #เพื่อลมหายใจสันกำแพง ​ #กองทุนสิ่งแวดล้อม ​ #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts