• 8 เมษายน 2563 - 03:47 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเบรกมติ สช. ตั้งเขตสุขภาพปชช. ชี้ปชช.ไม่มีส่วนร่วม

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 15:35 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,847 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้(7ส.ค.57) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เบรกมติ สช.จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้ไม่มีส่วนร่วม ขาดองค์ความรู้ ขัดหลักสมัชชา

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๗ ในกลุ่มผู้บริหารหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทนหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (พลเรือตรี นวพล ดำรงพงศ์) เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีมติเสนอเรื่องเร่งด่วน ให้เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนเพื่อพัฒนารูปแบบให้แล้วเสร็จใน ๑ เดือน โดยจะประชุมในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคมนี้

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่าข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ๑ เดือน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่ใช่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐานอย่างเพียงพอตามวิสัยทัศน์ของ สช. ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

นายนิมิตร์ เทียนอุดม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคประชาชน กล่าวว่า การกระจายอำนาจและจัดให้เกิดระบบการบริหารสุขภาพในระดับเขต ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพได้ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และที่ผ่านมามีการออกแบบการบริหารแบบเขตสุขภาพ ๑๓ เขต โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นการปฏิรูประบบสุขภาพ ควรต้องมีการ ทบทวนระบบบริหารสุขภาพระดับเขตของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ปฏิบัติ รวมไปถึงควรมีการทบทวนระบบบริหารสุขภาพระดับเขตของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“เดิมมีเขตสุขภาพของ สปสช. และเขตสุขภาพของ สธ. อยู่แล้วหากมีการตั้งเขตสุขภาพประชาชนขึ้นมาอีก จะเป็นการตั้งกลไกที่ซ้ำซ้อนกับการบริหารที่มีอยู่แล้ว อาจจะทำให้มี 3 หน่วยงานที่ดูแลในเขตสุขภาพเดียวกัน ซ้ำซ้อนงาน บทบาทหน้าที่และความยุ่งยากในการปฏิบัติ”นายนิมิตร์กล่าว

นายนิมิตร์ กล่าวย้ำว่า ต้องมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือ หรือกลไกในการที่จะปฏิรูประบบสุขภาพ เพราะแต่ละภาคส่วนต่างมีการพัฒนาแนวทางกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปสุขภาพ การมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนภายใน ๑ เดือน ถือว่าเป็นการรวบรัด และไม่เคารพต่อกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เสนอให้ตั้งคณะทำงานส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิรูป ทั้งนี้ควรต้องให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนในคณะทำงานต่างๆอย่างรอบด้าน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพตามแนวทางของกระทรวงสาธาณสุขหรือตามแนวทางของสมัชชาสุขภาพฯ หรือของสปสช. ควรต้องมีสัดส่วนจากทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม และยังไม่ใช่ความเร่งด่วนในการปฏิรูป

“การปฏิรูปต้องมุ่งไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดยประเด็นเร่งด่วนที่ควรสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในระบบสุขภาพ ในระยะเร่งด่วนนี้ คือการยกเลิกการร่วมจ่ายด้านสุขภาพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินเอง”  โฆษกกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่จะมีการประชุมในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ ไม่ควรให้มีการลงมติเห็นชอบใดๆในการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน จนกว่าจะมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและลงความเห็นตามแนวทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.