• 7 เมษายน 2563 - 06:57 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

หลากองค์กรร่วมเปิดไฟเขียวปฏิรูปจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมยื่นข้อเสนอต่อผู้แทนคสช.

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 19:57 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,640 ครั้ง พิมพ์

 

นักวิชาการร่วมเปิดเวทีถกหาทางปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชี้ชาวบ้านมีสิทธิจัดการปัญหาร่วมกับภาครัฐ พร้อมยื่นข้อเสนอต่อผู้แทน คสช. ยกระดับความร่วมมือสู่การปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว มีการจัดเวทีความร่วมมือการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากชาวบ้านพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และกลุ่มชาติพันธุ์มาร่วมฟังการเสวนาด้วย

ดร.กฤษดา บุญชัย นักวิชาการอิสระ นำเสนอภาพรวมของระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นปัญหาอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ระบบราชการแบบการรวมศูนย์ ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นเชิงพาณิชย์ และระบบทุนนิยมที่ตีค่าทรัพยากรเป็นเงิน

ดร.กฤษดายังได้กล่าวอีกว่าลักษณะปัญหาทั้ง 3 ได้ก่อให้เกิดแนวคิดการแยกป่าออกจากเมืองเพื่อสนองความศิวิไลซ์ โดยไม่มองว่าคนบางกลุ่มนั้นมีชีวิตร่วมกับป่า และระบบสิทธิในการจัดการป่านั้นให้สิทธิแก่ปัจเจก ขาดสิทธิชุมชนในการจัดการ และรวมศูนย์ที่ระบบราชการ ซึ่งไร้ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังตรวจสอบได้ยาก

ทั้งนี้ ดร.กฤษดาได้ยื่นข้อเสนอ 8 ข้อเพื่อการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ ต้องมีขอบเขตในการจัดการทรัพยากรอย่างชัดเจน การจัดการต้องมีความสอดคล้องกัน มีกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีกลไกในการจัดการความขัดแย้ง ความมีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา การมีบทลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป การยอมรับสิทธิของชุมชน และการรับรองระบบการจัดการร่วมโดยมีกฎหมายหรือนโยบายรองรับ

ด้านดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการร่วม”..กุญแจสู่การปฏิรูประบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยเสนอการแก้วิกฤติไฟป่าด้วยการจัดการไฟแทนการกำจัดไฟ เนื่องจากการจัดการไฟจะทำให้ปริมาณเชื้อเพลิงในป่าก่อนฤดูไฟป่าลดลง ทำให้สามารถแก้ปัญหาไฟป่าได้และยังลดปัญหาหมอกควัน

นายอารีย์ พวงกิ่งแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง ได้เสนอการจัดการพื้นที่คุ้มครองเช่นอุทยานแห่งชาติออบหลวงได้ให้ชาวบ้านได้มีส่วนจัดการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานร่วมกับชาวบ้านได้โดยไม่มีความขัดแย้ง

เช่นเดียวกับนายวิสันต์ ปัญญหากาศ นักวิชาการเกษตรตำบลทาเหนือ เสนอว่าชาวบ้านควรมีการทำบัญญัติท้องถิ่น เพื่อช่วยกันรักษาป่าชุมชน โดยมีตัวอย่างเป็นเครือข่ายป่าชุมชนตำบลทาเหนือ

นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ กล่าวว่าการจัดการที่ดินในไทยนั้นมีปัญหาตั้งแต่สนธิสัญญาเบาวริ่งทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าลดลงมาก ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับทำให้ชาวบ้านที่ทำกินในเขตป่านั้นกลายเป็นผู้บุกรุกโดยไม่รู้ตัว

ต่อมาเวลา 14:00 น. ได้มีการมอบข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมให้แก่ พลตรีธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับไว้พิจารณา โดยพลตรีธนา ได้กล่าวบนเวทีสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมฟังเวทีเสวนาว่า “ผมจะนำข้อเสนอที่ท่านได้มอบไว้ นำไปเรียนแม่ทัพภาคที่ 3 อย่างรวดเร็ว และจะเสนอต่อหัวหน้า คสช. ต่อไป และคงต้องใช้เวลาในการปฏิรูป”.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,759 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.