• 2 เมษายน 2563 - 15:32 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สำนักข่าวประชาธรรมขออภัยต่อบริษัท โอ.เอ็น.เค.ไมนิ่ง คอนสตรั่คชั่น จำกัด กรณีเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อน

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 20:21 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,807 ครั้ง พิมพ์

 

สำนักข่าวประชาธรรม

19  กรกฎาคม  2557

เรื่อง   แสดงความขอโทษต่อเผยแพร่ข่าวสารที่คลาดเคลื่อน

เรียน   คุณกรินทร  ทองปัชโชติ  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โอ.เอ็น.เค.ไมนิ่ง คอนสตรั่คชั่น  จำกัด

ตามที่เว็บไซต์สำนักข่าวประชาธรรม และหนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ฉบับที่ 24 ปีที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2554  หน้า 7 ถึงกรณีที่ชาวบ้านในนามกลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟรวมตัวกันบริเวณปากทางเข้าภูหินเหล็กไฟ บ้านห้วยม่วง  ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2554  เวลากลางวัน  โดยที่รายงานชิ้นเดียวกันนั้นได้ระบุในเนื้อข่าวตามคำสัมภาษณ์ของนายชาลิน  กันแพงศรี  แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ ถึงสาเหตุที่เดินทางมาปิดทางเข้า-ออกบริเวณดังกล่าวว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเข้าไปจ่ายเงินแก่ชาวบ้านแลกับการยกมือให้เห็นชอบในเวทีประชาคมอนุญาตให้ตั้งเหมืองแร่เหล็ก  ต่อมา ท่านได้ฟ้องดำเนินคดีต่อนายภัทราวุธ  บุญประเสริฐ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ และผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม ประจำจังหวัดเลยฐานหมิ่นประมาท  ซึ่งศาลจังหวัดเลยได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเป็นนคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1941/2556  นั้น

สำนักข่าวประชาธรรมได้พิจารณาถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงแล้ว  ขอเรียนว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และท่านไม่ได้มีเจตนาตามคำสัมภาษณ์ของแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟแต่อย่างใด และได้ทำการลบรายงานชิ้นดังกล่าวออกจากระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น  หากกระทำของสำนักข่าวประชาธรรมในการนำเสนอ/เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกิดความขัดข้องขุ่นเคืองประการใด  สำนักข่าวประชาธรรมขอแสดงความสำนึกรับผิดด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยขออภัยไว้ ณ ที่นี้  และจะระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูล แหล่งที่มาของข่าวสารอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรมล บัวงาม)

บรรณาธิการสำนักข่าวประชาธรรม

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,743 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.