• 7 เมษายน 2563 - 07:45 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีเตรียมยื่นหนังสือถึงคสช.ร้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อน

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 21:20 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,763 ครั้ง พิมพ์

 

ร้อยเอ็ด/ วานนี้ 9 ก.ค. 57 เมื่อเวลา  09:00 น. ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร – พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ในลุ่มน้ำชี กว่า 70 คน จัดประชุมที่วัดบ้านอีโก่ม  ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยสรุปกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาสองรัฐบาลว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจากการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ซึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้  มีกลุ่มชาวบ้านจากพื้นที่อ.ทุ่งเขาหลวง  อ.อาจสามารถ อ.เสลภูมิ อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้รวมตัวกันเพื่อประชุมและหามติในการกำหนดมาตรการเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านค่ายทหารในจังหวัดนั้นๆ 

 

นางอมรรัตน์  วิเศษหวาน ชาวบ้านลุ่มน้ำชี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า  “กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา  ชาวบ้านได้รวมตัวกันเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรม จากปัญหาการสร้างเขื่อนมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังติดที่กระบวนการแก้ไขปัญหาซึ่งไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐยังไม่แก้ไขปัญหาให้พื้นที่ทำการเกษตรในลุ่มน้ำชีก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมขัง ในวันนี้พวกเรารวมตัวกันเพื่อหามติ และจัดทำข้อเสนอเพื่อเตรียมยื่นหนังสือกับคสช. ผ่านค่ายทหารในจังหวัดร้อยเอ็ด”

นายบัว  สาโพนทัน  กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน กล่าวว่า เมื่อกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้าน พวกเราจึงได้มีความเห็นต่อที่ประชุมว่าเห็นควรที่จะนำปัญหาไปเสนอต่อคสช. ผ่านการยื่นหนังสือ ซึ่งตามข้อเสนอของดังนี้ 1. ให้รัฐแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี  2. ให้รัฐจ่ายค่าชดเชยจากผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี 3.ให้รัฐฟื้นฟูระบบนิเวศ วิถีชีวิต ของคนลุ่มน้ำชี โดยข้อเสนอดังกล่าวนี้ ทางกลุ่มได้ประชุมและมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นหนังสือต่อทุกรัฐบาล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง กล่าวว่า “กลุ่มชาวบ้านได้ทำการเรียกร้องสิทธิ์  เพื่อให้รัฐบาลทุกรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานได้ถูกแก้ไข  แต่กระบวนการเหล่านั้น  รัฐก็เพียงแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วยื้อเวลา ทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหาไม่สามารถที่จะเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายของชาวบ้านที่ตั้งไว้  ซึ่งในช่วงนี้เป็นเวลาคืนความสุขให้กับประชาชน  ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงอยากเห็นการคืนความสุขให้กับชาวบ้านโดยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ชาวบ้านได้เสนอ”     

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการโขง – ชี – มูล เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของรัฐที่สร้างเขื่อนร้อยเอ็ด และเขื่อนยโสธรพนมไพร เสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.  2543 ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการสร้างเขื่อนและพนังกันน้ำเพื่อต้องการที่จะควบคุมทิศทางการไหลของน้ำและเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำและยังมีการสร้างประตูระบายน้ำบริเวณลำห้วยต่างๆ ขึ้นมาอีกด้วย ดั้งนั้นจากการก่อสร้างสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อน น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกตษร พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี ซึ่งระยะเวลาที่น้ำเข้าท่วมนั้นกินเวลา 3 – 4 เดือน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนภายในชุมชนโดยตรง อาทิเช่น  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมวัฒนธรรม  และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งดำรงวิถีชีวิตของชาวบ้าน.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,759 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.