• 8 เมษายน 2563 - 13:26 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

‘เดินก้าวแลก’เปิดวงเจรจาปนัดดา ก่อนถกแผนแม่บทป่าไม้ ‘ดาว์พงษ์’ 17 พ.ย.นี้

 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - 23:52 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,924 ครั้ง พิมพ์

 

สืบเนื่องจากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) หรือเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่เป็นธรรม ทั้งในเขตป่าและนอกเขตป่า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2557 ที่ผ่านมา ณ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ และออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับ อย่างเร่งด่วน โดยประกาศจะเดินเท้าทางไกลจากเชียงใหม่ถึงทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคง มณฑลทหารบกที่ 33 “ขอความร่วมมือ” เจรจาไม่ให้มีการเดินเท้าออกจากประตูวัดสวนดอก โดยเสนอให้มีการหารือกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 พ.ย.2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏในรายงานข่าวของสื่อหลายแขนงก่อนหน้านี้

วันนี้ 13 พ.ย.2557 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จำนวน 30 คน เข้าเจรจา มล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการเปิดเวทีเจรจากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือใน 8 ประเด็น โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งตำรวจ ตำรวจตะเวนชายแดน และทหาร ตรึงกำลังดูแลอย่างเข้มงวด

สำหรับ 8 ประเด็นที่มีการนำขึ้นมารือ ได้แก่ หนึ่ง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากแผนแม่บทฯ และคำสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66/2557 กรณีบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยหก และบ้านเลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ กรณีนายอาแม อามอ ราษฎร์ห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง

สอง การทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สาม การเร่งรัดดำเนินการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และเร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

สี่ เร่งรัดการดำเนินการโฉนดชุมชน

ห้า การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม บ้านสันตับเต่า ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

หก แนวทางการผลักดันนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม หรือกฎหมาย 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ….

เจ็ด แนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

แปด พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมรณรงค์ก้าวที่สอง ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนายดิเรก กองเงิน พร้อมตัวแทนรวม 4 คนได้ทำพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วออกเดินเท้าไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเจรจาในประเด็นที่กล่าวไปข้างต้น โดยมีชาวบ้านและตัวแทนเครือข่ายสกน.กว่า 100 คนร่วมให้กำลังใจ

สำหรับการเจรจาเริ่มขึ้นในเวลา 10:30 – 13:30 น. โดยไล่เรียงในประเด็นข้างต้น ซึ่งมล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่อง และจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการในขั้นต่อไป ขณะที่วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเดินทางมาหารือกับสกน.กรณีของแผนแม่บทป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง ชมภาพกิจกรรมในช่วงเช้าและบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทางเพจพลิกฟื้นผืนดินไทยhttps://www.facebook.com/Thai.landreform

ภายหลังสิ้นสุดการเจรจา นายดิเรก กองเงิน เป็นตัวแทนสกน.อ่านคำแถลง “เดิน ก้าว แลก” เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย (ฉบับที่ 3) ความสำเร็จด้าวที่สองภายหลังการเจรจากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า หวังว่าผลการเจรจาทั้งหมดในวันนี้จะได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสรุปอย่างเร่งด่วน และขอเรียนว่าก้าวที่สามของ “กิจกรรมเดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ระหว่างสกน.กับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ จะเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล และเป็นสัญญาณที่สำคัญต่อการการกำหนดทิศทางของการเดินก้าวแลกว่าจะเป็นเช่นไร และจะมีผลต่อการกำหนดอนาคตของชุมชนซึ่งอยู่ในที่ดินของรัฐมากกว่า 20,000 ชุมชน ครอบคลุมประชากรมากกว่า 10 ล้านคน หรือ 1 ใน 6 ของประเทศ ซึ่งหากการเจรจาล้มเหลวก็หมายถึงชุมชนและประชาชนดังกล่าวจะถูกดำเนินการคุกคาม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การจับกุมและการอพยพโยกย้ายชุมชนออกจากป่าจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากแนวคิดดังกล่าวประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเมื่อยี่สิบปีที่แล้วในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ที่ดำเนินการโดยทหารและ กอ.รมน.

ชมความเห็น มล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อคำถามของสื่อมวลชนภายหลังการเจรจา และบางส่วนบางตอนของการอ่านคำแถลง “เดิน ก้าว แลก” เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย (ฉบับที่ 3) ความสำเร็จด้าวที่สองภายหลังการเจรจากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) กล่าวว่า การรวมตัวกันของตัวแทนสกน.กิจกรรม “เดิน ก้าว แลก” เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย เอาปัญหาของพี่น้องเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง หรือสร้างความปั่นป่วนทางการเมืองแต่อย่างใด แต่เป็นความพยายามให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ กิจกรรมวันนี้เป็นก้าวที่สอง ก้าวที่สามจะเกิดขึ้นตามมาในวันที่ 17 พ.ย. และจะมีก้าวต่อๆ ไปตราบเท่าที่การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมในสังคมไทยยังไม่เกิดขึ้น.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.