• 28 มีนาคม 2563 - 23:47 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สถาบันอุดมศึกษานิเทศ –สื่อสารมวลชนชม.จับมือจัดเสวนา“อนาคตสื่อไทย...ภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”

 วันที่ 3 มีนาคม 2558 - 17:58 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,031 ครั้ง พิมพ์

 

นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ – สื่อสารมวลชน สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ออกโรงจับตากฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “อนาคตสื่อไทย..ภายใต้กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หวังดึงสื่อสาธารณะและกลุ่มนักศึกษาถกประเด็นหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการปรับตัว

อาจารย์นฤมล วันทนีย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ เผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย นโยบายสื่อ ซึ่งมีการแก้ไขยกร่างกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553, พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งความเป็นเจ้าของทรัพยากรคลื่นความถี่ การเข้าถึง การใช้ และการกำกับดูแลสื่อโดยประชาชน

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ประกอบด้วย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งสำนักข่าวประชาธรรม จึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา “อนาคตสื่อไทย...ภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการแก่สังคมภายนอก เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือทางด้านการสื่อสาร และสื่อภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจ เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายสื่อ และมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และผลักดันให้สื่อมีจริยธรรมมากขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงเช้าจะเป็น การเสวนาเรื่อง “อนาคตสื่อไทย...ภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย อาจารย์สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาจารย์ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLAW) และผู้แทนจากสื่อภาคประชาชน ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในประเด็นสำคัญอาทิ “การปฏิรูปสื่อ : การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ การกำกับดูแล รวมทั้งการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน” , “สิทธิเสรีภาพและการกำกับดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์” และ “บทบาทของผู้บริโภค กับการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อ”

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,719 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.