• 29 มีนาคม 2563 - 00:55 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

มช.ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน วิจัยปัญหาหมอกควันแบบครบวงจร

 วันที่ 9 เมษายน 2558 - 13:53 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,224 ครั้ง พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยจัยสังคมมช. จัดการประชุมสัมนา “เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ”

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มช. กล่าวว่า มช.จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนทั้ง 22 แห่ง ร่วมกันทำข้อมูล เพื่อที่จะทำคู่มือแก้ไขปัญหาหมอกควันในปีหน้า พร้อมกันนั้นจะมีศูนย์ Data Center For University Engagement (DUE) เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา หมอกควันทั้งหมดและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

“การวิจัยประเด็นเรื่องแหล่งที่มาหมอกควัน สาเหตุส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการเผา แต่เราจะทำให้เห็นเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์เผาหาของป่า เผาเพื่อการเกษตรปลูกพืชไร่กี่เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดแหล่งที่มาของควันจะออกมาหมด รวมถึงควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เราจะเห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยว่าแหล่งควันมาจากไหนบ้าง และจะแก้ปัญหาอย่างไร”

รศ.นพ.อำนาจ กล่าวอีกว่า นอกจากศึกษาแหล่งที่มาของหมอกควัน ยังมีประเด็นศึกษาที่จะทำการศึกษาร่วมกันอีกเจ็ดประเด็น เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด ได้แก่ หนึ่ง ผลกระทบต่อสุขภาพของหมอกควัน สอง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สาม แนวทางการแก้ไขโดยศึกษาด้านอาชีพทดแทนศูนย์ภูมิภาคชีวมวล การศึกษาการใช้ที่ดิน ห่วงโซ่อุปทาน และแหล่งน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม

สี่ การตั้งศูนย์ Monitor และพยากรณ์คุณภาพอากาศ ห้า การพัฒนาเทคโนโลยีการดับไฟ และการบริหารการเผา หก การให้การศึกษากับภาคประชาชน และเจ็ด Data Center For University Engagement (DUE)

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าในที่ประชุมที่มีการเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนหลากหลายประเด็น โดยประเด็นที่อภิปรายถกเถียงจนอย่างกว้างและเห็นพ้องในที่ประชุม ได้แก่ หนึ่ง กรณีพื้นที่ปลูกข้าวโพด เสนอให้ดึงผู้ประกอบการอาหารสัตว์มาพูดคุยหารือเพื่อหาทางออก โดยภาคการศึกษาจะสนับสนุนชุดความรู้ต่างๆ และสอง พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับเรื่องหมอกควันเพื่อท้ายที่สุดจะสร้างความตระหนักถึงปัญหาหมอกควันแก่สังคม.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,719 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.