• 29 มีนาคม 2563 - 00:30 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สมัชชาเสรีฯมช.จี้มหา’ลัยตั้งกก.สอบสวนกิจกรรมรับน้องจังหวัดหลังเพจ Anti Sotus เผยแพร่ภาพการละเมิดสิทธิ์

 วันที่ 20 เมษายน 2558 - 11:04 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,121 ครั้ง พิมพ์

 

ภายหลังจากเพจ Anti Sotus ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ กิจกรรมการรับน้องจังหวัด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ค่ายสานสัมพันธ์ พี่ปันน้องน่าน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏภาพรอยฟกช้ำและอาการบาดเจ็บบริเวณขาของนักเรียนอย่างน้อย 2 ราย ดังรายละเอียดตามลิงค์ https://www.facebook.com/AntiSOTUSPage/posts/814926401894417

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/AntiSOTUSPage/posts/814926401894417

 

ล่าสุด กลางดึกคืนวานนี้ 19 เม.ย. สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการประชุมเชียร์ ลั่นพร้อมฟ้องศาลปกครองให้จนท.มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบว่าด้วยการรับน้อง 

แถลงการณ์ระบุว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงนามวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดย ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงนามวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ไม่มีการบังคับ ไม่มีการใช้ความรุนแรง ไม่มีการละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจ และต้องกระทำภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ

อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกมาตรการออกมาเพื่อรองรับประกาศทั้งสองฉบับข้างต้นคือ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ลงนามวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในประกาศฉบับนี้ ได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องและประชุมเชียร์ขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ในทุกปี แม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการต่างๆ แล้ว แต่ในทางปฏิบัติก็มิได้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหลายคณะ หลายสาขาวิชา รวมไปถึงชมรมทั้งในสังกัดและนอกสังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงมีความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค มีการรับน้องนอกสถานศึกษา มีการบังคับขู่เข็ญด้วยการแสวงหาประโยชน์จากวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซ้ำร้ายยังมีคณาจารย์หลายท่านให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ทำให้นักศึกษาใหม่จำนวนมากต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่ควรจะได้รับอย่างไร้ที่พึ่งพิง แม้กระทั่งสภานักศึกษาก็พึ่งพาไม่ได้ นักศึกษาจำนวนมากต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำกิจกรรมจนส่งผลกระทบต่อการเรียน นักศึกษาหลายคนต้องย้ายคณะ-สาขาหรือลาออกจากสถานศึกษาเพราะปัญหาจากการรับน้อง แม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีความพยายามขจัดปัญหาอยู่บ้าง แต่กลับพบถึงความเฉื่อยชา ไร้ความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา การปล่อยปละละเลยปัญหา ไม่มีการป้องกันปัญหา แต่กลับปฏิบัติแบบวัวหายล้อมคอก และเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทุกปี

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตราที่ 35 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ และ มาตราที่ 38 (1) กำหนดให้อธิการบดีมีหน้าที่ในการ “บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย”

ดังนั้นตามข้อความข้างต้น หากผู้บริการมหาวิทยาลัยยังมิได้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี ทางสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย อาจต้องรวบรวมพยานและหลักฐานต่างๆ เพื่อยื่นฟ้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคร่งครัดและเร่งรีบปฏิบัติตามประกาศหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับน้องและประชุมเชียร์

อนึ่ง กิจกรรมรับน้องจังหวัด ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือนั้นๆ มักจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงการรายงานตัวของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบโควต้า.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,719 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.