• 1 เมษายน 2563 - 03:37 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ประชาสังคมชม.เตรียมเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

 วันที่ 23 เมษายน 2558 - 15:58 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,461 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้ 23 เม.ย.58 ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคม นำโดยนายสวิง ตันอุด ผ.อ.สถาบันการจัดการทางสังคม คณะทำงานสภาพลเมือง นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และนายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.นี้ ที่ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หลังอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากที่โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้มีการประกวดแบบการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว และได้มีการตัดสินจนได้ผู้ชนะและแบบในการดำเนินการมาตามลำดับ แต่ภายหลังการประกาศผลพบว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆ มาเกือบ 1 ปีแล้ว อีกทั้งยังมีกระแสข่าวต่างๆ เช่นงบประมาณที่นำมาใช้ 150 ล้านบาทได้ตกไปแล้ว และมีการทำหนังสือขอเปลี่ยนคณะกรรมการพัฒนาโครงการข่วงหลวงเวียงแก้วเพื่อตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน โดยใช้วิธีระดมเงินบริจาคแทนใช้งบประมาณของราชการ เป็นต้น

เมื่อเครือข่ายภาคประชาชนจึงมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากได้มีการทำหนังสือเพื่อสอบถามความก้าวหน้าไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึง 3 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจะมีการเปิดเวทีสภาพลเมืองเพื่อติดตามความก้าวโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการโครงการ เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนรับรู้ข้อมูล ความก้าวหน้าและร่วมแสดงความเห็นในการมีส่วนร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อคนเชียงใหม่อย่างแท้จริง

นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมาได้ผ่านขั้นตอนทุกด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ช่วยกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วเอาไว้ โดยจะต้องไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว จากเดิมที่มีแนวคิดจะสร้างพุทธมณฑล เป็นต้น ซึ่งประชาชนอยากให้เป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นปอดของเมืองและแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ โดยมีตัวอย่างการจัดการที่เรือนจำเก่าของจังหวัดเชียงรายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ด้านนายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น กล่าวว่า สภาพลเมือง จะเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน สอดรับกับแนวทางการมีส่วนร่วมที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดไว้ ที่จะให้มีสภาพลเมืองหรือสมัชชาพลเมือง ที่เข้มแข็ง และคาดหวังว่าจะนำไปสู่การให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ขณะที่นายสวิง ตันอุด ผ.อ.สถาบันการจัดการทางสังคม คณะทำงานสภาพลเมือง กล่าวย้ำว่า อยากให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ตื่นตัวในการมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาวเชียงใหม่ทุกคน เช่น กรณีโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตนมองว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาพลเมืองเช่นปัญหาคลองแม่ข่า จราจร ขยะ เส้นทางจักรยาน และปัญหาท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมของเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.ที่จะถึงนั้น ประชาธรรมจะติดตามมานำเสนอเพิ่มเติมต่อไป.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,736 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.