• 29 มีนาคม 2563 - 01:38 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สนข.เปิดตัว 3 เส้นทางรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่ หวังดันเป็นฮับท่องเที่ยว

 วันที่ 30 เมษายน 2558 - 19:28 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,470 ครั้ง พิมพ์

 

สนข. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวเชียงใหม่และลำพูนร่วมพัฒนารถไฟทางคู่ราง 1 เมตร ผลักดันเชียงใหม่เป็นฮับท่องเที่ยวของไทยวันนี้ ( 30 เม.ย. 58) เวลา 08:30 น.ณ ห้องอิมพีเรียลบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานร่วมเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ พื้นที่ศึกษา แนวเส้นทางเลือก และกรอบแนวทางการศึกษา ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้มีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ตัวแทนสนข. ได้นำเสนอรายละเอียด 3 แนวเส้นทางเลือก ประกอบด้วย แนวทางเลือกที่ 1 ใช้เส้นทางที่อยู่ในเขตทางรถไฟเดิม ซึ่งรถไฟสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. ส่วนทางโค้งและทางลาดช่วงภูเขา ทำความเร็วสูงสุดได้ 45 – 60 กม./ชม. มีระยะทางประมาณ 217 กม. แนวทางเลือกที่ 2 ใช้เส้นทางเหมือนทางเลือกที่ 1 เป็นหลัก แต่มีบางช่วงที่ปรับแนวเส้นทางให้เป็นทางตรงหรือเพิ่มรัศมีโค้งมากขึ้น เพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. ได้ มีระยะทางรวมอยู่ที่ 206 กม. ส่วนแนวทางเลือกที่ 3 เป็นแนวเส้นทางตัดใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความเร็วของรถไฟ ระยะทางที่เหมาะสมและออกแบบรัศมีโค้งให้รถไฟสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160 กม./ ชม. ตลอดเส้นทาง มีระยะทางรวม 170 กม. โดยทั้ง 3 แนวทางเลือก จะผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางและ จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นที่ สถานีเด่นชัย และสิ้นสุดที่สถานีเชียงใหม่ เชื่อมต่อรถไฟทางคู่สาย ลพบุรี - ปากน้ำโพ – เด่นชัย (แพร่)

นอกจากนี้ หากมีการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ จะส่งผลให้เส้นทางรถไฟสายเหนือ มีการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรางที่สมบูรณ์มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ที่สำคัญ ยังเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงและจะกลายเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตด้วย

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เป็นรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร ซึ่งเป็นโครงข่ายระบบรางพื้นฐานหลักของประเทศไทย โดยดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และแผนการดำเนินงานโครงการการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ.2558 (พ.ศ.2559 – 2563) ระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนการขนส่ง ทางรางจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 5

การสัมมนาครั้งนี้ สนข. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปประกอบผลการศึกษาโครงการ หลังจากนั้น จะมีการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม จากนั้นจึงเป็นการสัมมนาสรุปผลการศึกษาของโครงการ

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้ที่ www.denchai-chiangmai-doubletrack.com และแฟนเพจรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,719 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.