• 29 มีนาคม 2563 - 00:32 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ม.เที่ยงคืนเปิดผลพลเมืองมติไม่รับร่างรธน.58เสนอใช้ฉบับปี 2540 แทน

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 - 14:14 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,297 ครั้ง พิมพ์

 

ม.เที่ยงคืน นิติมช.จัดกิจกรรมเปิดคูหา พลเมืองมติ ร่างรธน.ปลุกสังคมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรธน.วันนี้ (1 พฤษภาคม 2558) ระหว่างเวลา 12:00 -15:00 น.ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมลง 'พลเมืองมติ' ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ครั้งที่ 1ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้จัดได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจมาร่วมลงมติ และกำหนดปิดหีบในเวลา 15:00 น. พร้อมแถลงผลการลงคะแนนพลเมืองมติในเวลา 16:00 น.

ชมภาพบรรยากาศและฟังเหตุผลเบื้องหลังการจัดการงาน

รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล ตัวแทนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้อาจจะเป็นร่างอยู่แต่หลังจากที่คณะกรรมาธิการยกร่างมาชัดเจนแล้ว คนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องคงต้องแสดงความเห็น เพราะรัฐธรรมนูญเป็นข้อกำหนดกติกาของความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่ม การเห็นด้วยหรือไม่ให้ด้วยย่อมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ความเห็นส่วนตัวคิดว่านี่คือเรื่องสำคัญที่ทำให้เราผลักดันหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในทางที่มันควรจะเป็นได้

“เราไม่ควรอยู่เงียบๆ และกิจกรรมนี้ยืนหยันว่าทำในหลักการของการเปิดเผย และตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นหลักการพื้นฐานของสังคมในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นอำนาจใดๆ ก็ตามที่ไม่ชอบธรรมคงดำรงอยู่ได้เพียงชั่วคราว ขณะที่อำนาจที่สัมพันธ์กับสังคมมีความจำเป็น”

ต่อมาในเวลาประมาณ 15:30 น. หลังจากการปิดการลงมติ ตัวแทนม.เที่ยงคืน แถลงสรุปผลการลงคะแนน "พลเมืองมติ" ต่อร่างรัฐธรรมนูญ 58 ว่า 85.5% ลงคะแนนไม่เห็นด้วย เสนอให้กลับไปใช้รธน.ฉบับ 2540 ส่วนลงคะแนนเห็นด้วย 14.5%  ตัวแทนม.เที่ยงคืนย้ำผลของการลงคะแนน "พลเมืองมติ" ครั้งนี้เป็นการแสดงความเห็นที่หวังว่าจะช่วยทำให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและผลักดันความต้องการในการสร้างกติกาทางสังคมของตนเองออกมาอย่างกว้างขวาง โดยปราศจากการคุกความไม่ว่าจะด้วยอำนาจหรืออิทธิพลของฝ่ายใดก็ตาม

ถ้อยแถลงยังระบุอีกว่า จากผลของการลงคะแนนแสดงให้เห็นว่าพลเมืองที่มาร่วแสดงความเห็นในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมทั้งยังมีความเห็นว่าควรนำรัฐธรรมนูญ พ.ศ.กลับมาบังคับใช้

สำหรับการลงะแนน "พลเมืองมติ" ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการแสดงความเห็น แลกเปลี่ยน และวิพากษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา กระบวนการจัดทำและดำเนินการ รวมทั้งบรรยากาศทางการเมืองไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ด้วยการตระหนักว่ารัฐธรรมนูญคือกติกาในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผุ้คนกลุ่มต่างๆ ในการต่อรอง แข่งขัน และตัดสินใจในประเด็นปัญหาอันหลากหลาย ดังนั้นการแสดงความเห็นต่อผู้คนร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.

ผลของการลงคะแนน พลเมืองมติ ในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงความเห็นที่หวังว่าจะช่วยทำให้แต่ละฝ่ายได้แสะงความเห็นและผลักดันความต้องการในการสร้างกติกาทางสังคมของตนเองออกมาอย่างกว้างขวางและโดยปราศจากการคุกคามไม่ว่าจะด้วยอำนาจหรืออิทธิพลของฝ่ายใดก็ตาม.

 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,719 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.