• 8 เมษายน 2563 - 12:41 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

กรีนพีซเผย EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 - 20:03 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,108 ครั้ง พิมพ์

 

การเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ไม่ชอบธรรม ในขณะที่รายงาน EHIA ยังเต็มไปด้วยข้อบกพร่องกรุงเทพฯ/ 21 กรกฎาคม 2558 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิพากษ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่เดินหน้าเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนและกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ที่ยังเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

การเปิดประมูลถูกเลื่อนไปเป็นวันที่ 5 สิงหาคม จากกำหนดการเดิมคือวันที่ 22 กรกฎาคม โดยอ้างว่าเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 870 เมกะวัตต์ มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มมากขึ้น

น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “หลักฐานเชิงประจักษ์ระบุชัดเจนว่าในกระบวนการจัดทำรายงานอีเอชไอเอ เสียงของประชาชนในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการถูกปิดกั้น เมินเฉยและถูกกีดกัน การเปิดประมูลของกฟฝ.ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกฟผ. ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านไฟฟ้าระดับชาติ [1] ประชาชนฝ่ายคัดค้านโครงการถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่และคุกคามในกระบวนการและเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ รายงานอีเอชไอเอของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและมิใช่เศรษฐกิจของพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ วิถีชีวิตของชุมชน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษนี้ และชัดเจนว่าการที่กฟผ. ละเลยประเด็นเหล่านี้ก็เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่อนุมัติได้เร็วขึ้น”

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กฟผ.ได้พยายามผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ เสียงคัดค้านของชุมชนถูกกีดกันในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ในขณะที่รายงาน อีเอชไอเอ/อีไอเอ ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

จริยา กล่าวเสริมว่า กฟผ.ไม่มีความจริงใจ กฟผ.จะผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยได้อย่างไร ในขณะที่กำลังเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำลังตกยุค สกปรกและทำลายความสมดุลของสภาพภูมิอากาศความมั่นคงทางพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนมิใช่การนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้

“กระบี่และประเทศไทยต้องการการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน การศึกษา[2]ระบุว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบต่างๆ ได้เต็มร้อย ภายในสามปีข้างหน้าที่จังหวัดกระบี่ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน”

อนึ่ง กรีนพีซสนับสนุนข้อเรียกร้องของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินที่มีต่อรัฐบาล ให้ยุติกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายงาน EHIA/EIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือถ่านหินที่กระบี่ หยุดการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายประเด็นศักยภาพพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่จังหวัดกระบี่ที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

[1] การกำกับดูแลกิจการที่ดีของกฟผ.รวมถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม อ่านได้ที่นี่http://www.egat.co.th/en/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=130

[2] รายงานกระบี่บนทางแพร่ง: ถ่านหินสกปรก หรือ ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด :

http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Krabi-at-the-Crossroads/

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.