• 20 กันยายน 2562 - 05:03 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เขียวสวยหอมชวนชุมชน ชม.-เทศบาลฯ-ม.แม่โจ้ ดูแลต้นไม้ใหญ่พ้นสภาพยืนตาย-ทำลายสวล.เมือง

 วันที่ 7 กันยายน 2558 - 13:31 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,403 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้ 7 ก.ย.2558 ณ บริเวณสนามหญ้าใต้ต้นฉำฉาหน้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ทางกลับรถเข้าคูเมืองด้านใน) โครงการหมอต้นไม้อาสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่ายเขียวสวยหอม จัดแถลงข่าว "วิกฤตต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่" โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย โครงการหมอต้นไม้อาสาฯ ม.แม่โจ้ ร่วมชี้แจงที่มา ปัญหา และแนวทางร่วมกันแก้ไขวิกฤตต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ และนั่งรถรางชมสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนและการสาธิตวิธีรักษาต้นไม้ใหญ่ กรณีพื้นที่รอบคูเมือง

อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณสถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า กล่าวว่า ต้นไม้ใหญ่รอบคูเมืองมี 2 กลุ่ม ไม้ที่มีอยู่เดิม กับไม้ที่ปลูกใหม่ จากการเดินสำรวจต้นไม้บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่า ต้นไม้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือไม้สำคัญของเมืองมีความทรุดโทรม ทั้งจากการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมของเมืองก็เร่งให้ต้นไม้ต่อสู้ เช่น ต้นที่อยู่ใกล้ถนนทางเดินเท้า รากต้นไม้อาจจะชอนไชโดยธรรมชาติ ดันขึ้นมา ทำให้ถนนแตกทางเดินเท้าพังเป็นต้น 

ผู้ดูแลต้องเข้าใจสภาพของต้นไม้ทั้งการตัดและดูแลเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หรือเปลี่ยนฤดูต้นไม้จะอ่อนแอ ซึ่งดูภายนอกอาจปกติดีอยู่ หรือขางต้นเปลือกชั้นนอกจะหลุดร่วง ซึ่งการดูแลรักษาต้องมีความเข้าใจไม่ให้มีการติดเชื้อ หรือมีด้วงหนอนเข้าไปฝังลำต้นจนทำให้ยืนตายได้

อ.บรรจง เสนอแนะว่า "ต้นไม้รอบคูเมือง80%ต้องเข้าไปดูแลเพราะปัญหามันสะสมมาเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน และมีหน่วยดูแลต้นไม้ในเมืองเป็นการเฉพาะกิจ" 

ทั้งนี้ จากข้อมูลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ซึ่งดำเนินการโดยโครงการเขียวสวยหอมหมอต้นไม้อาสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้กลุ่มเพื่อนร่วมงาน และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนเชียงมั่น ชุมชนพันอ้น ชุมชนพวกแต้ม ชุมชนนันทาราม มาระยะหนึ่ง พบว่าปัญหาสำคัญของต้นไม้ในพื้นที่เมืองที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุที่ ต้นไม้จำนวนมากมีซีเมนต์/ยางมะตอยและการบดทับบริเวณโคนต้นมีตะปู กาฝาก กิ่งแห้ง แมลงบางชนิดทำลายเนื้อไม้ ฯลฯ ปัญหาดังกล่าวแม้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่หากปล่อยปละละเลย จะกลายเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ เมื่อเจอลมพายุจะหักโค่นง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นอกจากนี้ งานตัดแต่งกิ่งใบของต้นไม้ริมถนนที่อยู่ใต้สายไฟหากล่าช้าไม่ทันการณ์ก็จะเกิดกระแสไฟดับแต่หากตัดแต่งอย่างเร่งรีบจะทำให้เกิดความเสียหายและรูปทรง ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ในเมือง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า การโทรศัพท์ฯลฯ แม้จะมีความพยายามในการให้ความรู้ด้านหมอต้นไม้แก่ผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ยังไม่เพียงพอ สม่ำเสมอ และเท่าทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถงบประมาณ และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน

ด้านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เรื่องต้นไม้ใหญ่เทศบาลฯก็ดำเนินการอยู่ และพร้อมจะให้ทุกฝ่ายเข้ามาดำเนินร่วมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ต้นไม้ที่อยู่ในเขตเมืองเก่า รวมถึงเขตเทศบาลเมืองเก่าเติบโตได้ ให้ต้นไม้มีช่องทางหาอากาศ อาหารอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ 

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าต้นไม้ในเมืองมีข้อจำกัด มลพิษสูง ช่องทางให้รากชอนไชมีน้อยกว่า ประกอบกับปัจจุบันมีโรคระบาดเข้ามา ซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ บางจุดอาจต้องปรับปรุงบาทวิถีจากอิฐเป็นบล็อกหญ้า ตัดติ่งกิ่งให้เหมาะสม เป็นต้น
ส่วนข้อเสนอเรื่องการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนั้น ทัศนัย กล่าวว่า ทางเทศบาลก็ดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว คาดว่าในปีงบประมาณปีข้างหน้าจะจัดงบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงาน โดยชวนอาจารย์ หมอต้นไม้เข้ามาดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ

จากนั้นลุงโม่ หรือนายอานัติ คลังวิเชียร ประธานชุมชนพวกแต้ม ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองได้เป็นตัวแทนชุมชนนำร่องในเขตเทศบาลยื่นข้อเสนอต่อแนวทางในการจัดการต้นไม้ใหญ่ต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้ 

ลุงโม่อธิบายการรักษาควบคุมความชื้นของต้นไม้ ด้วยการเปิดเปลือกไม้ชั้นนอกแล้วใช้สารเคมีทาง เพื่อป้องกันตัวหนอนและด้วงเข้าไปชอนไช จนทำให้ต้นไม้ป่วยและอาจตายได้ในที่สุด

หนึ่ง ในเบื้องต้นเสนอให้เทศบาลนครเชียงใหม่ทำการสำรวจสภาพและสุขภาพของต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน 

สอง ในกรณีที่จะต้องตัดต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ เสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ หมอต้นไม้ ตัวแทนประชาชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่นั้นๆ วินิจฉัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับคำตอบที่เป็นหลักวิชาการและเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น 

สาม เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานที่มาจากภาคชุมชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ร่วมกันวางแผนและดำเนินงานจัดการต้นไม้ใหญ่ของเมือง มีภารกิจตั้งวางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ อบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ มีทักษะ และเครื่องมือที่เหมาะสม รวดเร็ว เพียงพอ เพื่อความสวยงามของบ้านเมืองและความปลอดภัยต่อต้นไม้ใหญ่และประชาชน

ลุงโม่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ชุมชนมีข้อมูลต้นไม้ในชุมชน มีความพร้อม รวมถึงมีการอบรมเรื่องหมอต้นไม้ ให้ความรู้ ขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่ต้องดูแลจำนวน ส่วนงบประมาณที่ต้องใช้ในการรักษาต้นไม้บางต้นอย่างเร่งด่วนนั้น ที่อาจไม่ทันงบประมาณประจำปีของทางเทศบาล หรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ก็ได้ประสานงานติดต่อกับกับภาคเอกชนไว้อีกทางหนึ่งเช่นกัน.

 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,045 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.