• 2 เมษายน 2563 - 17:33 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประการผลโหวต 10 รายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน

 วันที่ 28 กันยายน 2558 - 21:03 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,677 ครั้ง พิมพ์

 

ภาพประกอบจาก http://4laws.info/2014/07/22/442/ตามที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เชิญชวนให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่แต่ละท่านมีความเห็นว่าสมควรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” มายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น อ่านรายละเอียด ม.เที่ยงคืนเปิดแคมเปญชวนเสนอชื่อตั้ง “สภาร่างรธน.ในฝัน” สร้างทางเลือกร่างรธน.ในอนาคต

ล่าสุดวันนี้ 28 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อบุคคลจำนวน 10 คน ที่ได้มีการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. เกษียร เตชะพีระ

2. คณิน บุญสุวรรณ

3. จาตุรนต์ ฉายแสง

4. นิธิ เอียวศรีวงศ์

5. พนัส ทัศนียานนท์

6. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

7. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

8. สุขุม นวลสกุล

9. สุลักษณ์ ศิวรักษ์

10. สมบัติ บุญงามอนงค์

 

ซึ่งหากพิจารณาจากรายชื่อที่ได้มีการเสนอเข้ามา ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีความเห็นดังต่อไปนี้

 

ประการแรก รายชื่อของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝันจะประกอบไปด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ นักการเมือง และนักกิจกรรมทางสังคม โดยบุคคลทั้งหมดที่ได้มีการเสนอชื่อเข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะด้วยการใช้เหตุผลและปัญญามาอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

 

ประการที่สอง เป็นที่ชัดเจนว่าบุคคลทั้ง 10 คน ที่ได้ถูกเสนอชื่อผ่านมายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะไม่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ หากเปรียบเทียบกับรายชื่อที่ทางผู้มีอำนาจได้เสนอชื่อออกมาต่อสาธารณชนก็จะพบเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงเฉพาะในด้านของความรอบรู้ การยึดมั่นต่อหลักการระบอบประชาธิปไตย หากยังรวมไปถึงภูมิหลังและเกียรติประวัติในการทำงาน ซึ่งเห็นได้อย่างประจักษ์ว่าคณะบุคคลที่กำลังถูกคัดเลือกโดยผู้มีอำนาจนั้น มีคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งก็คือการรับใช้ต่อผู้ที่ได้กระทำการรัฐประหารเป็นสำคัญ

 

ประการที่สาม ในท่ามกลางที่สังคมไทยมีความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนและดำรงอยู่มาอย่างยาวนานเกินกว่าทศวรรษ กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในมือของกลุ่มคนอันคับแคบย่อมไม่สามารถนำพาสังคมไทยให้หลุดพ้นไปจากสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน การร่างและการจัดทำรัฐธรรมนูญที่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์และผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายด้วยการใช้อำนาจ มีแต่จะทำให้สังคมไทยต้องจมดิ่งลงไปสู่ความเลวร้ายมากยิ่งขึ้น

 

ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง 10 คนนี้จะต้องเป็นตัวแทนในการมีบทบาทต่อการร่างรัฐธรรมนูญ หากการแสดงความเห็นที่ปรากฏขึ้นก็เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก็ล้วนแต่เป็นการดำเนินการในระหว่างผู้มีอำนาจโดยมิได้สัมพันธ์กับความปรารถนาของประชาชนแต่อย่างใด

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน รวมทั้งทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม.

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2558

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ม.เที่ยงคืนเปิดแคมเปญชวนเสนอชื่อตั้ง “สภาร่างรธน.ในฝัน” สร้างทางเลือกร่างรธน.ในอนาคต

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,743 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.