• 4 เมษายน 2563 - 21:56 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

มีเดียมอนิเตอร์สรุปบทเรียน 10+1 ปี เชิญชวนผู้สนใจดาว์นโหลดผลศึกษากว่า 90 ชิ้น

 วันที่ 30 มีนาคม 2559 - 15:13 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,504 ครั้ง พิมพ์

 

ภาพประกอบจากเพจมีเดียมอนิเตอร์ https://www.facebook.com/mediamonitorth/photos/pcb.795817493896107/795816427229547/?type=3&theaterวานนี้ 29 มี.ค.2559 ที่ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารมงกุฏสมมติวงค์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการมีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการมีเดียมอนิเตอร์ ประจำปี 2559 ประกอบด้วยการนำเสนอการสรุปบทเรียน 10+1 ปีงานการศึกษาวิเคราะห์สื่อ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย การกำหนดวาระข่าวสารแบบข้ามสื่อกับการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้สื่อ เพื่อการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม รวมถึงการเสวนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวโน้มการศึกษาการวิเคราะห์สื่อ

 

ผศ. ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ มีเดียมอนิเตอร์ คือ รูปธรรมของการเฝ้าระวังสื่อในยุคที่ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนอย่างจริงจัง จนกระทั่งปี 2559 โครงการยังสำรวจ ติดตามเฝ้าระวัง ศึกษาวิเคราะห์สื่อ ติดตามสถานการณ์สื่อและสังคม โดยกำหนดประเด็น เลือกวิธีวิทยาเพื่อทำการศึกษาวิเคราห์ เผยแพร่ ขยายผลและรายงานผลการศึกษา ความมุ่งหวังคือสื่อมีคุณภาพและจริยธรรม นอกจากนี้ทำให้สังคมมีความรู้เท่าทันสื่อ และหวังว่าจะมีตัวกลางที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และการสร้างข้อความรู้ และสร้างงานศึกษาวิจัยสื่อ ซึ่งคาดหวังว่าผลการศึกษาของโครงการทำให้เกิดความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนเชิงประเด็น สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในห้วงเวลานั้น ๆ

 

ผลงานที่ผ่านมาของงานศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ โดยภาพรวมทั้ง 96 เรื่อง ระหว่างปี 2548-2559 วิเคราะห์ได้ สถานการณ์/ประเด็นทางสังคม ได้แก่ การเลือกตั้ง ความขัดแย้งทางการเมือง น้ำท่วมใหญ่ 2554 รัฐประหาร 2558 และรัฐบาลคสช. ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม สาทร ฯลฯ หรือมองในมุมสถานการณ์ ประเด็นด้านสื่อ ได้แก่ เรื่องการปฏิรูปสื่อ สิทธิ เสรีภาพสื่อ จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อ ทีวีดาวเทียม ทีวีดิจิทัล สื่อออนไลน์ สื่อสังคม การข้ามสื่อฯลฯ ซึ่งทั้งหมดสามารถดาว์นโหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ

 

ผศ. ดร.เอื้อจิต กล่าวอีกว่า บทเรียนการทำงานที่ผ่านมาพบว่า สามารถสร้างนวัตกรรมเชิงวิธีวิทยาการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ สร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้อ้างอิง สร้างและขยายงานการเผ้าระวังและศึกษาวิเคราะหืสื่อให้เพื่อมากขึ้นในสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย แนวคิด ปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรกำกับดูแล เป็นต้น

 

"สิ่งที่เราเจอในช่วงปี 56-57 จากการวัดเชิงปริมาณมาเป็นเรื่องเชิงคุณภาพที่ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะสื่อให้คุณค่ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียกับนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าผลกระทบทางสังคม ช่วงปี 57-58 เมื่อดิจิทัลเข้ามาก็กระทบกับการทำงานของโครงการ"

 

ส่วนภาพอนาคตของมีเดียมอนิเตอร์ คือ การจัดทำองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิธีการศึกษาและเครื่องมือการศึกษาวิเคราะห์สื่อ พัฒนาเครื่องมือที่สามารถสร้างอาสาสมัครมอนิเตอร์สื่อ ผ่านสื่อสังคม และใช้สื่อสังคมเป็นพื้นที่การทำงานกลางน้ำ คือการมอนิเตอร์และบันทึกผล จำแนกระดับงานการติดตามเฝ้าระวังและศึกษาวิเคราะห์สื่อ ตามสภาพปัญหา และความต้องการหรือโจทย์การศึกษา พัฒนาผู้ร่วมงานที่ไม่ติดกับสถานภาพผู้ทำงานโครงการเต็มเวลาและทั้งกระบวนงาน และถอดบทเรียนการทำงานการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์สื่อ เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในเชิงความคิดและปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้สนใจผลงานศึกษาที่ผ่านมาของโครงการมีเดียมอนิเตอร์ สามารถดาว์นโหลดได้ทาง http://mediamonitor.in.th/ดาวน์โหลดผลการศึกษาฉบั

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,752 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.