• 7 เมษายน 2563 - 07:33 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สภาเกษตรกรเชียงใหม่ตบเท้ายื่นหนังสือขอกำหนดราคากลางรับซื้อลำไยเฉลี่ย 12 บาท/กิโลกรัม

 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - 20:12 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 4,936 ครั้ง พิมพ์

 

เชียงใหม่/สภาเกษตรกรจ.เชียงใหม่นัดหมายยื่นหนังสือจี้หน่วยงานรัฐ-หน่วยงานความมั่นคงออกประกาศราคากลางรับซื้อลำไย แก้ปัญหาพ่อค้ากดราคาผลผลิต เสนอผังราคาลำไยเกรด AA = 20 บาท/กิโลกรัม เกรด A = 15 บาท/กิโลกรัม เกรด B = 10 บาท/กิโลกรัม และเกรด C = 3 บาท/กิโลกรัม ลั่นราคาเฉลี่ย 12 บาท/กิโลกรัม ต่ำกว่านั้นเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้

วันนี้ 4 ส.ค.2557 ที่ศาลากลางจ.เชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนสภาเกษตรกรยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกประกาศราคากลางรับซื้อลำไยสดและแห้ง

นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในวันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากยื่นหนังสือเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557และผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญครั้งที่ 4 วานนี้ (3 ส.ค.2557) ที่ประชุมสภามีมติให้ยื่นข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 2 ข้อ ประกอบดัวย หนึ่ง ให้ภาครัฐประกาศกำหนดราคากลางการรับซื้อลำไยสดร่วงตามที่สภาเกษตรกรเสนอเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยทุกอำเภอได้รับทราบราคากลาง สอง ให้ภาครัฐชดเชยค่าส่วนต่างที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดราคามาตรฐานกลางที่กิโลกรัมละ 14.39 บาทให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐดังกล่าว

นายสมหมาย กล่าวเสริมว่า ราคากลางที่ภาครัฐประกาศมาก่อนหน้านี้ทำให้ค่าเฉลี่ยราคาลำไยอยู่ที่ 8.45 บาท ขณะที่ต้นทุนโดยเฉลี่ยน เฉพาะค่าแรงก็ตกอยู่ที่ 3 บาท/กิโลกรัม ซึ่งทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยขาดทุน จึงอยากให้ภาครัฐมีมาตรการชดเชยความเสียหายตรงนี้ ยกตัวอย่างการซื้อ-ขายในช่วงที่ผ่านมาเกรด AA ราคา 19 บาท เกรด A ราคา 9 บาท เกรด B  ราคา 4 บาทและเกรด C ราคา 1 บาท ทางสภาเกษตรกรเชียงใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรในแต่ละอำเภอของเชียงใหม่เห็นว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงกว่านั้น จึงขอเสนอให้ภาครัฐกำหนดราคาดังนี้ เกรด AA = 20 บาท/กิโลกรัม เกรด A = 15 บาท/กิโลกรัม เกรด B = 10 บาท/กิโลกรัม และเกรด C = 3 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจะได้ราคาลำไยโดยเฉลี่ย 12 บาท/กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้

ด้านเกษตรกรผู้ปลูกลำไยรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า ราคากลางของตลาดลำไยในเวลานี้กำลังเอื้อประโยชน์ให้โรงรับซื้อลำไย ขณะเดียวกันก็กดราคาผลผลิตของเกษตรให้ต่ำลงมาก เมื่อผลผลิตของเกษตรกรในปีนี้เป็นเกรด A และ B เป็นจำนวนมาก เขาจึงกดราคาลำไยเกรด A ให้ต่ำลงมาก ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ลำไยเกรด AA อยู่ที่ 19 บาท ส่วนลำไยเกรด A อยู่ที่ 10 บาท/กิโลกรัมเป็นต้น ทั้งๆ ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำไยเกรด AA กับเกรด A จะมีความต่างกันไม่ถึง 2 เท่านั้น

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวหลังหนังสือว่า สำหรับหนังสือของสภาเกษตรกรจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป อย่างไรก็ตามทางจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์ มหาดไทย และกลาโหมคงต้องช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนการกระจายผลิตลำไยออกไป และจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) เพื่อพิจาณาอนุมัติวงงบประมาณที่ได้สนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ประมาณ 25 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะดำเนินการคือการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต และพิจารณาผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการลำไยอบแห้งจำนวน 20,000 ตัน และลำไยสีทองอีก 2,000 ตัน

 

สำหรับข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยตกต่ำจากเอกสารของสภาเกษตรกรจ.เชียงใหม่ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

 1. ปัญหา สถานการณ์ผลผลิตลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด 2557 ราคาลำไยร่วงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่าง 21-30 กรกฎาคม 2557
 • AA 23 บาท/กก. เหลือ 21 บาท
 • A 15 บาท/กก. เหลือ 10 บาท
 • B 8 บาท/กก. เหลือ 4 บาท
 • C 3 บาท/กก. เหลือ 1 บาท

ราคาลำไยสดช่อและตระกร้าขาวมีการเปลี่ยนแปลงามราคาสดร่วง

 1. สาเหตุ
 • ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีโรงอบไอน้ำ ลำไยอบแห้ง คนจีนพร้อมใจกันกำหนดราคาเองโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
 • ผู้ประกอยการรายเล็กของคนไทยไม่สามารถรองรับผลผลิตลำไยออกมากในช่วงฤดู และประกอบกับขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดแคลนแรงงาน
 • ขาดการบริหารจัดการ การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 • ขาดการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่ราคาผลิตลำไยตกต่ำแก่เกษตรกร
 1. แนวทางการแก้ไขปัญหา
 • สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพนำเสนอปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อฝ่ายความมั่นคงและภาครัฐเพื่อรีบป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 • ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้
 1. เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่คนจีนร่วมกำหนดทิศทางราคาการรับซื้อผลผลิตลำไยสดร่วงในราคาดังนี้
  1. AA = 20 บาท/กิโลกรัม
  2. A = 15 บาท/กิโลกรัม
  3. B = 10 บาท/กิโลกรัม
  4. C = 3 บาท/กิโลกรัม

เฉลี่ยแล้วจะได้ราคา 12 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้

 1. สนับสนุนเงินทุนให้แก่สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อซื้อผลผลิตลำไยตามราคาที่เสนอ (ข้อ1)
 2. ตั้งศูนย์ประสานงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยสดร่วง เพื่อบริหารจัดการลำไยให้กับชุมชน ทั้งระบบ
 3. กำหนดแผนการเก็บเกี่ยวลำไยในระดับชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อจัดตารางการเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงอบลำไยแห้งทั้งระบบ เพื่อลดผลผลิตล้นตลาด
 4. โครงการลำไยปรองดองภายในประเทศ เพื่อกระจายผลผลิตลำไยสดช่อ โดยกำหนดราคาซื้อจากเกษตรกรเบอร์ 1- 2 ราคา 20/กิโลกรัม ปลายทางราคา 25 บาท/กิโลกรัม โดยขอความอนุเคราะห์กองทัพบกและกองทัพอากาศในการขนส่งผลผลิตไปยังปลายทาง (กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต ปัตตานี)
 5. การผ่อนผันเรื่องแรงงานคนต่างด้าวที่เข้ามาเก็บผลผลิตลำไยในฤดูเก็บเกี่ยว 2557

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คชก.เร่งแก้ปัญหากระจายลำไย จัดเทศกาลลำไยคืนความสุข ยันราคากลางAAโลละ 14.39 บาท
http://prachatham.tumblr.com/post/93300326718
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยร้องคสช.แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ
http://prachatham.tumblr.com/post/93183392703

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,759 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.