• 2 เมษายน 2563 - 16:21 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เอ็นจีโอเหนือชี้อำนาจเบ็ดเสร็จ-จำกัดเสรีภาพ อาจถ่วงปฏิรูป แนะเร่งคืนอำนาจให้ปชช.

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 12:30 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,556 ครั้ง พิมพ์

 

วาน นี้(23 มิ.ย.57) มีรายงานว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ) ออกแถลงการณ์เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศ ชูกรอบ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม”

 

โดยแถงการณ์ ระบุว่า การปฏิรูปต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน เป็นไปอย่างรอบคอบก่อให้เกิดประโยชน์กับพลเมืองอย่างแท้จริง การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานเพื่อสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การกระจายทุนเพื่อการผลิตลดการกระจุกตัวของการครอบครองที่ดินเพื่อให้ เกษตรกรเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงของประเทศ   การจัดสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมโดยทั่วถึงเท่าเทียมทั้งด้านการ ศึกษา สุขภาพ บำนาญประชาชน การส่งเสริมประชาธิปไตย การคืนอำนาจการบริหารการปกครองให้ชุมชน ให้สิทธิชุมชนในการจัดการตนเอง กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐส่วนกลาง ส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักและติดตามตรวจสอบการบริหารได้ตลอด เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

“กป.อพช.ภาคเหนือ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยในการติดตามตรวจสอบทิศทางการใช้อำนาจบริหารการ ปฏิรูปประเทศที่เน้นประชาชนฐานราก รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิมนุษยชน การมีนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การใช้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จย่อมไม่อาจบรรลุการปฏิรูปได้ การจำกัดเสรีภาพยิ่งทำให้การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปหายไป การฟังเสียงประชาชนที่หลากหลายนอกเหนือจากกลุ่มทุน ธุรกิจ ข้าราชการ จึงเป็นแนวทางสำคัญของการออกจากหลุมพรางการบริหารประเทศในขณะนี้ได้ เร่งคืนอำนาจให้ประชาชนโดยพลัน เพื่อให้ประชาธิปไตยทำงานในสังคมไทย”

 

แถลงการณ์

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ)

เรื่อง ปฏิรูปประเทศ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเดินหน้าปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ อำนาจรัฐต้องเป็นไปเพื่อจัดสรรและกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่ว่าอำนาจรัฐนั้นจะอยู่ในมือใคร  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ(กป.อพช.ภาคเหนือ) ประกอบด้วยเครือข่ายคนทำงานเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง เพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพทั้งด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ การจัดการน้ำ การจัดสวัสดิการสังคม การสร้างหลักประกันทางสังคม การส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการกระจายอำนาจบริหารจัดการโดยชุมชน ยืนยันว่า การปฏิรูปต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน เป็นไปอย่างรอบคอบก่อให้เกิดประโยชน์กับพลเมืองอย่างแท้จริง การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานเพื่อสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การกระจายทุนเพื่อการผลิตลดการกระจุกตัวของการครอบครองที่ดินเพื่อให้ เกษตรกรเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงของประเทศ   การจัดสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมโดยทั่วถึงเท่าเทียมทั้งด้านการ ศึกษา สุขภาพ บำนาญประชาชน การส่งเสริมประชาธิปไตย การคืนอำนาจการบริหารการปกครองให้ชุมชน ให้สิทธิชุมชนในการจัดการตนเอง กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐส่วนกลาง ส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักและติดตามตรวจสอบการบริหารได้ตลอด เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

กป.อพช.ภาคเหนือ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยในการติดตามตรวจสอบทิศทางการใช้อำนาจบริหารการ ปฏิรูปประเทศที่เน้นประชาชนฐานราก รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิมนุษยชน การมีนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การใช้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จย่อมไม่อาจบรรลุการปฏิรูปได้ การจำกัดเสรีภาพยิ่งทำให้การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปหายไป การฟังเสียงประชาชนที่หลากหลายนอกเหนือจากกลุ่มทุน ธุรกิจ ข้าราชการ จึงเป็นแนวทางสำคัญของการออกจากหลุมพรางการบริหารประเทศในขณะนี้ได้ เร่งคืนอำนาจให้ประชาชนโดยพลัน เพื่อให้ประชาธิปไตยทำงานในสังคมไทย

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ)

23 มิถุนายน 2557

 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,743 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.