• 21 กันยายน 2562 - 21:16 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สกอ.ร่อนหนังสือถึงมหาลัยทั่วประเทศจับตานิสิตนักศึกษาต้านคสช.

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,538 ครั้ง พิมพ์

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 โดยเนื้อความของหนังสือระบุว่า ด้วยพล.อ.อุดมเดช สีหบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเรื่องการดูแลกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้าน คสช.โดยขอให้ดูแลกวดขันนิสิตนักศึกษากลุ่มดังกล่าว และจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน


เนื้อหายังระบุอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้ดูแลนิสิตนักศึกษาในสถาบันอย่างใกล้ชิด หากพบนิสิตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้าน คสช. ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดประกาศคสช.ได้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความเข้าใจเจตนารมณ์และนโยบายของคสช.ที่ชัดเจนโดยอาศัยหลักเหตุผลนำไปสู่การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และไม่เข้าร่วมการชุมนุมสรา้งความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือแนะนำให้นิสิตนักศึกษาใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการเสนอแนะความคิดเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างเป็นระบบต่อไป


อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามไปยังกลุ่มนักศึกษาที่มีความตื่นตัวทางการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด และยังไม่ถูกมหาวิทยาลัย หรือหน่วยกิจการนักศึกษาเรียกไปพูดคุยหรือขอความร่วมมือเป็นพิเศษ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา หากเปิดเทอมแล้วก็จะจัดกิจกรรมสนับสนุนประชาธิปไตยต่อไป.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,050 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.