• 21 กันยายน 2562 - 21:12 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ลาว ยอม “ปรึกษาหารือ” เขื่อนแม่น้ำโขงแต่ยังคงเดินหน้าสร้างเขื่อนดอนสะโฮง

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 13:53 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,181 ครั้ง พิมพ์

 

กรุงเทพฯ/ วานนี้ (26 มิย. 2557) จากการประชุมคณะมนตรีแม่น้ำโขงครั้งที่ 20 ซึ่งสปป.ลาวยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการ “ปรึกษาหารือล่วงหน้า” สำหรับโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ตามที่กำหนดไว้ในความตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ.2538 องค์กรแม่น้ำนานาชาติ International Rivers จึงมีแถลงการณ์จากน.ส.เอมี่ แทรนเดม ผู้อำนวยการแผนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้

ในที่สุดลาวก็ยกระดับความรับผิดชอบภายใต้ความตกลงแม่ น้ำโขง พศ.2538 และกฎหมายระหว่างประเทศโดยเริ่ม “กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า” อย่างไรก็ตามเรายังเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ดูเหมือนลาวจะยังคงเดิน หน้าเพื่อสร้างเขื่อนตามที่วางแผนไว้ แทนที่จะใช้กระบวนการปรึกษาหารือเพื่อเป็นโอกาสในการให้ประเทศ เพื่อนบ้านได้แสดงความเห็นว่าสมควรสร้างหรือไม่ ในการประชุมวันนี้ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ วีระพน วีระวง กล่าวว่า “..ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือจากท่าน รัฐบาลลาวจะดำเนินการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบและยั่งยืน” การตัดสินใจครั้งนี้เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลลาวหยุดการก่อสร้าง ทั้งหมด ณ หัวงานเขื่อนดอนสะโฮง และร่วมมือด้วยความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดการประเมินโครงการอย่างแท้จริงภาย ใต้กระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งต้องรวมถึงการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน และการปรึกษาหารืออย่างจริงจัง ดังที่รับรู้กันว่าจากกรณีของโครงการเขื่อนไซยะบุรีนั้นพบว่า กระบวนการปรึกษาหารือของ MRC นั้นยังไม่สามารถทำให้เกิดการถกเถียงพูดคุยที่เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้น MRC จึงควรปฏิบัติ หน้าที่เพื่อปฏิรูปกระบวนการดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือสำหรับเขื่อนดอนสะโฮง

ในขณะที่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของความ ร่วมมือในลุ่มน้ำโขง แต่สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำคือ ต้องไม่ปล่อยให้กระแสการสร้างเขื่อนเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยที่ ไม่มีความรู้และข้อมูลเพียงพอว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง การตัดสินใจใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับแม่น้ำโขงที่ใช้ร่วมกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน และความเคารพในสิทธิของทุกประเทศที่ใช้แม่น้ำร่วมกัน ยังต้องใช้เวลาอีกมากสำหรับทำการศึกษาผลกระทบในลุ่มน้ำโขงตามที่ตกลงไว้ใน การประชุมคณะมนตรีแม่น้ำโขง (ที่เรียกว่า Council Study) และการศึกษาผลกระทบต่อปากน้ำโขง นอกจากนี้ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่รับฟ้องกรณีการรับซื้อฟ้าจากเขือนไซ ยะบุรี ก็ชี้ว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าผลกระทบร้ายแรงและข้ามพรมแดนจากเขื่อนไซยะบุรีจะ เกิดขึ้นกับระบบนิเวศแม่น้ำโขงและประชาชนจำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลลาวจะบอกมาตลอดว่าโครงการไซยะบุรีนั้นจะ ยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ แนวทาง “การป้องกันไว้ก่อน” จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงและไซยะบุรีต้องชะลอ ไว้ก่อน ลาวควรเริ่มต้นจากจุด ณ วันนี้ โดยระลึกว่ามีข้อเรียกร้องจากเวียดนามและกัมพูชา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ของ MRC ที่เสนอให้ชะลอการสร้างเขื่อนทั้งหมดบนแม่น้ำโขงเป็น เวลา 10 ปี เพื่อทำการศึกษา

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,050 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.