• 21 กันยายน 2562 - 21:12 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เครือข่ายปชช.พิทักษ์สิทธิชุมชนท้องถิ่น 4 ตำบลล่ารายชื่อออนไลน์ต้านกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ-ปุย

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 14:46 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,296 ครั้ง พิมพ์

 

นับจากวันที่ 18 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา หลังจากตัวแทนผู้คัดค้านการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยผาดำ-ดอยปุย รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคสช.ผ่านทางมณฑลทหารบกที่ 33 ด้วย ดังปรากฏในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายแขนงรวมถึงสำนักข่าวประชาธรรมด้วยนั้น

http://prachatham.tumblr.com/post/92123273318


ล่าสุดเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิทธิชุมชนท้องถิ่น 4 ตำบลคือ ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ ตำบลหนองควาย และตำบลบ้านปง ขอเสนอข้อร้องเรียนต่อสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการ
 

image

1. ให้ยกเลิกหรือยุติการดำเนินโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ

2. ให้ปลดประธานและคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครในสัดส่วนที่คณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่งตั้ง จำนวน 7 คน  ในส่วนของโคงการกระเช้าไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ที่เพิ่งตั้งและมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นผู้กำกับดูแล ได้ว่าจ้างบริษัท เทสโก้ จำกัดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 และสิ้นสุดโครงการเมื่อมิถุนายน 2557 ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท

สำหรับผู้สนใจอ่านเหตุผลประกอบเพิ่มเติมหรือมีความประสงค์จะร่วมลงรายชื่ออนไลน์ และติดตามเคลื่อนไหวของการรรณรงค์ออนไลน์ได้ที่ https://www.change.org/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,050 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.