• 1 เมษายน 2563 - 00:13 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เวิร์คชอปถ่ายภาพ-เล่าเรื่องกับกลุ่มแรงงานสามัคคี WSA

 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 - 00:51 น.  |   เข้าชม: 2,176 ครั้ง  พิมพ์

 

มูลนิธิสื่อประชาธรรมติดตามและให้ความสำคัญประเด็นแรงงานข้ามชาติมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นว่าแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเข้ามาเติมเต็มในงานที่คนไทยไม่ทำ แต่พวกเขากลับเป็นกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิในหลายๆด้าน เข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ควรจะได้รับ

ภายหลังจากประชาธรรมได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นแบบมูลนิธิ และเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยใช้แนวทางแบบ “Activist media” กล่าวคือ ไม่ติดตามทำงานข่าวพื้นที่และงานเคลื่อนไหวแบบเดิม เนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อได้ทำให้เครือข่ายประเด็น และนักเคลื่อนไหวสามารถสื่อสารต่อสาธารณะได้โดยตรง บางครั้งนำเสนอข้อมูลได้ละเอียดและเปิดประเด็นได้มากกว่าสื่ออิสระทั่วไป เราจึงปรับบทบาท ทดลองทำงานในลักษณะร่วมผลักดันงานสื่อไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายต่างๆ ตามประเด็นที่ประชาธรรมเห็นว่ายังมีช่องว่างในการสื่อสารอยู่พอสมควร และเครือข่ายฯที่ต้องการพัฒนาประเด็นของตนไปสู่ระดับเชิงนโยบาย

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาประชาธรรมได้ทดลองทำงานในลักษณะร่วมผลักดันงานสื่อไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ กลุ่มคนทำงานในประเด็นเมือง

ในการทำงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ เราเน้นการขับเคลื่อนกับกลุ่ม WSA ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นพันธมิตรกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เราได้ทำโครงการภาพเล่าเรื่อง นำเสนอเสียงของพวกเขาผ่านตัวพวกเขาเอง เพื่อให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิที่พวกเขาเผชิญอยู่

ในเดือนมีนาคม 2560 มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้เวิร์คชอป “การถ่ายภาพ และการเล่าเรื่อง” ให้กับกลุ่มแรงงานสามัคคี (workers solidarity association)  

 

โครงการร่วมมืออื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,736 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.