• 19 ตุลาคม 2562 - 00:47 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

จัดงานเสวนา “แรงงานล้านนา 4.0 ทุกเวลา ทุกสถานที่”

 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 - 21:46 น.  |   เข้าชม: 1,800 ครั้ง  พิมพ์

 

มูลนิธิสื่อประชาธรรมจัดเสวนาร่วมกับ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เรื่อง  “แรงงานล้านนา 4.0 ทุกเวลา ทุกสถานที่”   วันที่ 22 เมษายน  2560  ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมเสวนา   ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์ แรงงานวิชาการ อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ แรงงานฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการ แอร์บีแอนด์บี    โชคสกุล มหาค้ารุ่ง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญากรรณิการ์ เพชรแก้ว  ตัวแทนแรงงานดิจิตอล/นักข่าวข้ามพรมแดน   และยุทธพล  ดำรงชื่นสกุล ตัวแทนแรงงานคนพิการ     ดำเนินการเสวนาโดยเกรียงศักดิ์  ธีระโกวิทขจร

แนวคิดเบื้องหลังการจัดงานเสวนาครั้งนี้ เป็นประเด็นต่อเนื่องจากการที่เราติดตามประเด็นแรงงานร่วมกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ และกลุ่มแรงงานสามัคคี (workers solidarity association)  ทางมูลนิธิฯและ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เห็นว่า  ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล มีการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น แรงงานอิสระกลุ่มขับรถรับจ้าง “อูเบอร์” และ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทำให้ภูมิทัศน์ความสัมพันธ์การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง นำมาสู่ความถามสำคัญที่ว่า เทคโนโลยี 4.0 ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาของการทำงานหรือไม่ หรืออุตสาหกรรม 4.0 นั้น ได้ทำให้คนทำงานสูญเสียการกำหนดตัวเองอย่างไร

ผู้สนใจเนื้อหา(รวมถึงวีดีโอ) ประชาธรรมสรุปประเด็นต่างๆในงานเสวนาไว้ที่  ไทยแลนด์ 4.0 ถึงล้านนา 4.0 กับฅนงานทุกเวลา สถานที่

โครงการร่วมมืออื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,118 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.