• 26 พฤษภาคม 2562 - 05:12 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม

29 พ.ค. 09:00 น.เป็นต้นไป

องค์กรสิทธิมนุษยชนนำเสนอรายงานคู่ขนานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

โดย: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม,International Commission of jurists, เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง,AIPP
ที่ — ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท

21 พ.ค. 13:00 น.เป็นต้นไป

เชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย

โดย:
ที่ — ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
ดูวิธีแบบจีนสไตล์ อยู่และจัดการปัญหาหมอกควัน
 เข้าชม: 23,429 ครั้ง  |   วันที่ : 11 มีนาคม 2559 - 11:15 น.
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 17,626 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.