• 19 ตุลาคม 2562 - 00:47 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม

19 ต.ค. 13:30 น.เป็นต้นไป

"เสรีนิยมใหม่กับการศึกษาไทย: ยุติการแสวงหากำไรในระบบการศึกษา NOW"

โดย: กลุ่มพลเรียน
ที่ — ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มช.

12 ต.ค. 13:00 น.เป็นต้นไป

ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ต่อสิทธิผู้หญิง

โดย: ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)
ที่ —

06 ต.ค. 15:00 น.เป็นต้นไป

40 ปี 6 ตุลา : ทบทวนหวนหาจิตวิญญาณครูเพื่อมวลชน

โดย:
ที่ — สถานที่ ห้อง EB4509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,118 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.