• 22 กุมภาพันธ์ 2563 - 04:23 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์

11 ก.พ. 13:30 น.เป็นต้นไป

RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้

โดย: FTA Watch, EU-ASEAN FTA Campaign และ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
ที่ — ณ ห้องประชุม D-Pak อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 ก.พ. 09:00 น.เป็นต้นไป

ราชดำเนินเสวนา-พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ เสี่ยงละเมิด?

โดย: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่ — ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

03 ก.พ. 09:30 น.เป็นต้นไป

คปก.ชวนรับฟังข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน

โดย: คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ที่ — ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๖/๓ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,592 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.