• 1 เมษายน 2563 - 00:10 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13:30 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 122 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา: 13:30 น. เป็นต้นไป

โดย: FTA Watch, EU-ASEAN FTA Campaign และ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
ที่ — ณ ห้องประชุม D-Pak อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

เอฟทีเอ ว็อทช์  เสวนาสาธารณะ

 

RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้

 

วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม D-Pak อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ร่วมจัดโดย FTA Watch, EU-ASEAN FTA Campaign และ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

……………………………………………

 

๑๓.๐๐ น.              ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.             เสวนาสาธารณะ RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้ โดย

 

                                นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงษ์        อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ*

                                - ดร.วิศาล บุปผเวส                           ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการวิจัยความสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ

                                - รศ.ดร.ประพัฒน์ เทพชาตรี            ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                Joseph Puranganan                      Focus on the Global South

                                - กรรณิการ์ กิจติเวชกุล                      ผู้ประสานงาน FTA Watch

 

                                ดำเนินรายการ โดย

นายจักรชัย โฉมทองดี        Oxfam

๑๕.๓๐ น.             เปิดเวทีให้ซักถามและแลกเปลี่ยน

๑๖.๓๐ น.              ปิดการเสวนา

 

* อยู่ระหว่างการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,736 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.