• 31 มีนาคม 2563 - 23:27 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ราชดำเนินเสวนา-พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ เสี่ยงละเมิด?

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 - 09:00 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 1141 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา: 09:00 น. เป็นต้นไป

โดย: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่ — ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ เสี่ยงละเมิด?

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันพุธที่  ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

วิทยากรคือ

- นางสุรางคณา วายุภาพ

          ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล

          ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

-นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 

          ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

-นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล

          นักเขียน นักแปล ที่ศึกษากฎหมายดิจิตอล

ดำเนินรายการโดย

-นางสาวอศินา พรวศิน บรรณาธิการโซเชียลมีเดีย หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

ประสานงาน  พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล   โทร.   ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / o๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕   e – mail: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,736 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.