• 20 พฤศจิกายน 2560 - 02:33 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 - 13:00 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 1725 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 21 พฤษภาคม 2558
เวลา: 13:00 น. เป็นต้นไป

โดย:
ที่ — ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบเนื่องจากกรณีปัญหาคดีชาวบ้านบ้านทุ่งป่าคา หมู่ 8 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 คน ถูกศาลแม่สะเรียง อ่านคำพิพากษาในศาลชั้นอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกจำเลย 1-5 ปี ไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาในความผิดฐานมีไม้สักที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เราเห็นว่า วิธีการดูแลรักษาป่าตามนโยบายของภาครัฐไม่ได้แยกแยะลักษณะการกระทำของประชาชน ว่าเป็นผู้ยากไร้และทำด้วยความจำเป็นในการดำเนินชีวิตหรือไม่ ภาพที่ออกสื่อตลอด 1 ปีที่ผ่านมาทำให้ชาวทุ่งป่าคากลายเป็นผู้ร้ายทำลายป่า และเป็นอาชญากรของแผ่นดินในขณะที่กลุ่มธุรกิจนายทุนที่ทำการลักลอบตัดไม้หรือขายไม้กลับไม่ถูกดำเนินคดีแบบนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างชัดเจน

เวทีเสนวนาเรื่อง บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย ครั้งนี้ จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนทุ่งป่าคาได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำให้คนในสังคมไทยได้รู้ความจริง เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีปัญหาคดีทุ่งป่าคา และเพื่อให้สังคมไทยได้เห็นบทเรียนการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรของภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยจากกรณีคดีทุ่งป่าคา ที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทยให้เกิดความเป็นธรรมต่อคนจนและผู้ยากไร้อย่างจริงจัง

ในการนี้ จึงขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเผยแพร่ข้อเท็จจริงจากเวทีฯ ให้สาธารณะรับรู้และเกิดความเข้าใจร่วมกัน ในวันที่ 21 พ.ค.58 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อประสานได้ที่ คุณสาวิตรี พูลสุขโข เบอร์โทร 081 - 602 - 9209 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 15,854 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.