• 30 มีนาคม 2563 - 07:29 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ต่อสิทธิผู้หญิง

 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 - 13:00 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2653 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 12 ตุลาคม 2559
เวลา: 13:00 น. เป็นต้นไป

โดย: ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)
ที่ —

เวทีเสวนาสตรีศึกษา

ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ต่อสิทธิผู้หญิง
12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00

ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสตรีศึกษา 
ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมเสวนา

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ (FTAs) และผลกระทบต่อผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก 
ดิยานา ยาฮะยา, สมาคมผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก

ISDS (การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน) เครื่องมือยุคใหม่ของบรรษัทข้ามชาติ  
วาร์ดา ริน่า, สมาคมผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก 

ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) 
และผลกระทบต่อผู้หญิงและชุมชนพื้นเมืองในประเทศไทย
หน่อแอ่ริ ทุ่งเมืองทอง, เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่และสิทธิการเข้าถึงยาของผู้หญิง
อ.ดร.ภญ.อุษาวดี สุตะภักดิ์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

*มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทยตลอดงาน*

จัดโดย
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ
สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,722 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.