• 19 มิถุนายน 2562 - 01:00 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

"เสรีนิยมใหม่กับการศึกษาไทย: ยุติการแสวงหากำไรในระบบการศึกษา NOW"

 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 - 13:30 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2138 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 19 ตุลาคม 2559
เวลา: 13:30 น. เป็นต้นไป

โดย: กลุ่มพลเรียน
ที่ — ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มช.

จัดโดย กลุ่มพลเรียน | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ | พศุตม์ ลาศุขะ | จณิษฐ์ เฟื่องฟู | สิงห์ สุวรรณกิจ
พุธ ที่ 19 ต.ค. นี้ ที่ คณะสังคมศาสตร์ มช

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
ดูวิธีแบบจีนสไตล์ อยู่และจัดการปัญหาหมอกควัน
 เข้าชม: 24,346 ครั้ง  |   วันที่ : 11 มีนาคม 2559 - 11:15 น.
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 17,729 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.