• 1 เมษายน 2563 - 00:07 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

คปก.ชวนรับฟังข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 - 09:30 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 1152 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา: 09:30 น. เป็นต้นไป

โดย: คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ที่ — ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๖/๓ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพรบ.การบริหารแรงงานฉบับของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปกฎหมายแรงงานทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในหัวข้อ “ร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๖/๓ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งฝ่ายองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้างและผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วย

 

-ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฎ์ พิพัฒนกุล (ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๙)

-ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส  ศาลแรงงานกลาง  

-นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

-อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,736 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.