• 3 เมษายน 2563 - 11:37 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ช่วยเหลือ

คำแนะนำในการใช้ระบบค้นหา
ประชาธรรมใช้ระบบการค้นหาบทความจากคำค้น (keyword) และป้ายกำกับ (Tag) ดังนั้นผลการค้นหาจึงขึ้น อยู่กับคำที่คุณพิมพ์ลงไป

ค้นหาจากคำ
พิมพ์คำที่เกี่ยวข้องกับบทความ เช่น ต้องการหาบทความเกี่ยวกับเอฟทีเอ ให้พิมพ์ เอฟทีเอ

ค้นหาจากหลายคำ
       ถ้ามีหลายคำ เช่น ต้องการหาบทความเกี่ยวกับ ผลการเจรจาเอฟทีเอไทยจีน พิมพ์ เอฟทีเอ จีน (เว้นวรรคระหว่างคำ) หมายความว่า ระบบจะค้นหาบทความที่ประกอบด้วยคำว่า เอฟทีเอ และ จีน เท่านั้น ให้พิมพ์ เอฟทีเอ จีน
       ถ้ามีหลายคำ แต่ไม่แน่ใจคำค้นที่พิมพ์ลงไป เช่น ต้องการหาบทความเกี่ยวกับ บทสัมภาษณ์การรณรงค์ ธรรมชาติยาตราเรื่องป่าชุมชนของ พฤ โอ่โดเชา (ซึ่งไม่แน่ใจว่าจำชื่อถูกต้อง) พิมพ์ ป่าชุมชน+พฤ+ธรรมชาติยาตรา (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างคำกับตัวเงื่อนไข) หมายความว่า ระบบจะค้นหาบทความที่ประกอบ ด้วย คำใดคำหนึ่ง หรือ 2 คำ หรือ ทั้งหมด 3 คำ ให้พิมพ์ ป่าชุมชน+พฤ+ธรรมชาติยาตรา
       ถ้ามีหลายคำ และมีคำยกเว้น เช่น ต้องการบทความเกี่ยวกับ เอฟทีเอที่ไม่ใช่เอฟทีเอไทย-จีน พิมพ์ เอฟทีเอ-จีน (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างคำกับตัวเงื่อนไข) หมายความว่า ระบบจะค้นหาบทความที่ประกอบด้วย คำว่า เอฟทีเอ แต่ยกเว้น คำว่า จีน ให้พิมพ์ เอฟทีเอ-จีน