• 3 เมษายน 2563 - 11:52 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

รายงานสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการข่วงหลวงเวียงแก้วเชียงใหม่.pdf 21.73 MB

No Holidays for the Burmese.pdf 2.16 MB

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557.pdf 982.45 KB

คปก. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน พ.ศ..pdf 1.04 MB

เอกสารชี้แจง เหตุใดจึงจำเป็นต้องกำหนดให้ยื่นโครงสร้างราคายาและข้อมูลสถานะสิทธิบัตร ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา.doc 85.50 KB

สถานการณ์สิทธิของพลเรือนไทยภายใต้ศาลทหารและกฎอัยการศึกปี 2557.pdf 233.33 KB

งานนำเสนอวิเคราะห์แผนแม่บทป่าไม้ โดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 2014-08.pdf 6.67 MB

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน. 4.00 KB

Proceedings of The Mekong Symposium on Migration: Embracing DiversitySeeking Multicultural Values and Mutual Understanding. 4.00 KB

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,746 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.