• 8 เมษายน 2563 - 02:10 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

นโยบายของประชาธรรม

ประชาธรรม เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงผลกำไร หนึ่งในภารกิจที่มุ่งเน้นคือ สร้างพื้นที่การสื่อสารภาคประชาชนทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการนำไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่สังคมประชาธรรม ทำหน้าที่เป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ข้อเขียน และสื่อใดๆ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นทัศนะของผู้เขียน และผู้ผลิตสื่อ ไม่ใช่ความเห็น หรือทัศนะของกองบรรณาธิการ

ประชาธรรมใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)
ประเภทแสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า และอนุญาตแบบเดียวกัน (by-nc-sa)

CC by-nc-sa มีความหมายว่า
BY ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง (Attribution)
C ไม่ใช้เพื่อการค้า (Noncommercial)
SA ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike)

แหล่งข้อมูลอื่น
รู้จักกับสัญญาอนุญาต Creative Commons
โครงการครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย