ม.เที่ยงคืนเปิดแคมเปญชวนเสนอชื่อตั้ง “สภาร่างรธน.ในฝัน” สร้างทางเลือกร่างรธน.ในอนาคต

 

วันนี้ (14 ก.ย.58) กลุ่มนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจัดแถลงข่าว เปิดแคมเปญ “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่ม เสนอรายชื่อบุคคลที่ควรทำหน้าที่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” ผ่านเพจเฟชบุ๊คที่มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญในฝัน” โดยแต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะแสดงรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดจำนวน 10 คน ทั้งนี้ แต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีสติ ปัญญา และความกล้าหาญในทางจริยธรรมต่อการแสดงความเห็นโดยไม่สยบยอมต่ออำนาจและมุ่งแต่เพียงประโยชน์ส่วนตน

“เพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกำลังแห่งสติและปัญญาของผู้คนกลุ่มต่างๆ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเสนอให้มีการจัดตั้ง “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” ขึ้น เพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้ที่เสนอแนวทางและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย ทั้งในด้านของแนวความคิดพื้นฐาน เนื้อหาและกระบวนการของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ”

“โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงไม่ว่าจะในระบบราชการหรือเอกชน เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์การร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่าคุณสมบัติที่กล่าวมาไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด” แถลงการณ์ระบุ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า แคมเปญนี้ทำเพื่อให้สังคมไทยได้ร่วมกันออกแบบและคิดถึงทางเลือกการร่างรัฐธรรมนูญในอนาคต มากกว่าการคิดอำนาจที่มาจากข้างบนแต่เพียงอย่างเดียว

“กิจกรรมนี้จะลองระดมความเห็นในสังคมไทย ในส่วนที่สามารถทำได้ เราเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นคนผูกขาดการเขียนรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นของคนทุกคนในสังคม ไม่มีความชอบธรรมและอำนาจในการผูกขาด เช่นเดียวกับที่สังคมนี้ไม่มีใครมีอำนาจผูกขาดอำนาจไว้กับตัวเองแต่เพียงผู้เดียว”

ทั้งนี้ เมื่อได้รายชื่อแล้ว จะไม่ยื่นต่อผู้มีอำนาจที่ไม่มีความชอบธรรม เพราะคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เสริมความชอบธรรมให้กับคสช.

ส่วนช่องทางที่จำกัดไว้แค่เฟชบุ๊คเพราะเนื่องจากว่า ระยะเวลามันสั้น เกรงว่าถ้าเกิดเป็นไปรษณีย์บัตร กลัวจะล่าช้า ซึ่งในแง่หนึ่งก็ยอมรับว่า ไม่สามารถทำให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ ซึ่งในแง่นี้เวลาคนร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องคิดถึงด้วยว่าเวลาจะรับฟังความเห็น ถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาต้องคิดถึงช่องทางการรับฟังความเห็นที่กว้างกว่านี้ เพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำกัด ดังนั้น เรายอมรับว่าไม่สามารถแอบอ้างเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มได้ แต่อย่างน้อย คนที่เข้าถึงเฟชบุ๊คได้ก็จะได้แสดงความคิดเห็นออกมา

 “อยากให้สังคมกล้าที่จะฝัน ในสิ่งที่ต่างจากผู้มีอำนาจฝัน ผมคิดว่าสังคมไทยตอนนี้ถูกบังคับให้ต้องคิดและต้องฝันตามผู้มีอำนาจ สังคมแบบนี้เป็นสังคมที่ไม่เอื้อกับการเดินไปข้างหน้าอย่างปรองดองกัน หรืออย่างสันติสุข สิ่งที่เราทำ คืออยากให้คนไทยลองกล้าฝันถึงสิ่งที่แตกต่างจากผู้มีอำนาจ ซึ่งใช้แต่อำนาจเพียงอย่างเดียว”

ที่ผ่านมารัฐบาลจะพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณแบบผิดๆ จำนวนมาก สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนัก คือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ และ สปช.ทำให้เห็นว่า เรากำลังผลาญงบประมาณโดยที่ไม่มีฐานความชอบธรรมและผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์  ร่างรัฐธรรมนูญถูกตีตกไป ทั้งหมดนี้ทำให้พวกเราทุกคนต้องจ่ายเงินให้กิจกรรมทางการเมืองที่ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งในทัศนะตนคิดว่า นี่คือ การคอร์รัปชั่นชนิดหนึ่งด้วยนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญ

รศ.สมชาย กล่าวอีกว่า “สังคมไทยมันน่าหดหู่มาก ที่ไม่รู้จะเอาใคร จนกระทั่งต้องไปอาคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว และไม่เคยทำให้สังคมไทยดีขึ้น เรากำลังให้คนเหล่านี้มาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจริงเหรอ ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเพื่ออยากให้คนลองคิดถึงอนาคตข้างหน้า แล้วนึกถึงคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีกว่า เขาสามารถที่จะสร้างเงื่อนไข และกระบวนการให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าได้ เต็มไปด้วยความหวัง และความฝันว่าสังคมไทยจะดีกว่านี้” 

 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า ถ้าหากจะร่างรัฐธรรมนูญที่มีความหมายต่อประชาชนจริงๆ ต้องคิดถึงกลุ่มคนที่สังคมยอมรับว่าเขาจะมีพลังในการบริสุทธิ์ใจ คนที่จะร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นคนที่สังคมเห็นว่าป็นคนที่รักประชาธิปไตย ไม่ใช่อยากจะตั้งใครก็ได้ อยากจะทำให้สังคมเห็นว่าคนร่างควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร แน่นอนว่าการร่างทั้งหมดควรจะต้องยึดโยงกับสังคม

“ส่วนสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน เมื่อได้รายชื่อสิบคนก็จะแสดงต่อสาธารณะเพื่อชี้ให้เห็นว่า เกณฑ์การเลือกของประชาชนต่อการเลือกสิบคนนี้คืออะไรบ้าง เพื่อที่จะเป็นภาพเปรียบเทียบกับ21 คนที่คุณประยุทธ์จะตั้งขึ้นมา อันนี้คือจุดที่ประชาชนจะเห็นความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกัน”

“อีกส่วนหนึ่ง เราหวังว่าการทำแบบนี้จะกระตุ้นเตือน หรือกระตุกสังคมว่าให้ช่วยกันจับตามอง เพราะหลังจากรัฐธรรมนูญที่ทหารร่างฉบับนี้เสร็จแล้ว จะเดินต่ออย่างไรถ้าไม่ผ่านประชามติ เอารัฐธรรมนูญปี 40 กลับมาหรือไม่ ซึ่งประชาชนต้องทำให้ทหารตอบตรงนี้ให้ชัดเจน”

 

ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระกลุ่มม.เที่ยงคืน กล่าวว่า เราไม่ได้เสนอเพื่อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจ มันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าประชาชนคิดอย่างไร ช่วงหลังประชาชนเติบโตทางความคิดอย่างมาก สิ่งอื่นอาจจะหยุด แต่ความคิดพัฒนาการทางการเมือง จิตสำนึกทางการเมืองของประชาชน มันเปลี่ยนไปมาก ไม่ได้อยู่ในสมัยเดิม

“จริงอยู่ว่าเราผ่านการเล่นกีฬาสีกันมา แต่มันก็มีพัฒนาการจากตรงนั้นพอสมควร พ่อค้า แม่ค้า รถสีล้อแดง เขาเริ่มพูดคุยเรื่องการเมืองกันหมดแล้ว”

 


 

แถลงการณ์ ฉบับเต็ม

 

คำเชิญชวนของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลที่ควรทำหน้าที่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน”

 

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในสังคมไทยนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ได้ทำให้สังคมไทยต้องวนเวียนอยู่ในความมืดมนโดยไม่รู้ว่าอนาคตของตนและสังคมจะดำเนินไปในลักษณะเช่นไร การร่างรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มคนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารที่เพิ่งถูกคว่ำไปด้วยกลุ่มที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเช่นกัน ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าจะไม่ได้นำพาสังคมให้สามารถหลุดพ้นไปจากความยุ่งยากได้อย่างไร และไม่เพียงงบประมาณที่เป็นของประชาชนทุกคนซึ่งถูกใช้ไปโดยสูญเปล่า แต่กลับนำมาซึ่งการต่ออายุของคณะรัฐประหารและพรรคพวกผ่านกลไกต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอำนาจของคณะรัฐประหารให้ยืดเวลานานออกไปโดยไม่สามารถรู้ได้ถึงวันสิ้นสุดอย่างแน่นอน

ทั้งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะดำเนินการคัดเลือกที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ดำเนินตามรอยของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งถูกคว่ำไป ทั้งในแง่ของการแต่งตั้ง กระบวนการร่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กำมือของกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งก็ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ยอมรับฟังเสียงของกลุ่มอื่นๆ และไม่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงโต้แย้งเกิดขึ้นอย่างเสรี รวมถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งก็คาดหมายได้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันได้เลยว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นจะทำให้สังคมไทยสามารถมองเห็นและกำหนดอนาคตของตนเองได้ หากต่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ที่มีอำนาจแล้วผลที่จะติดตามมาจะเป็นอย่างไร หรือจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างชุดต่อไปเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ

เพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกำลังแห่งสติและปัญญาของผู้คนกลุ่มต่างๆ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเสนอให้มีการจัดตั้ง “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” ขึ้น เพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้ที่เสนอแนวทางและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย ทั้งในด้านของแนวความคิดพื้นฐาน เนื้อหาและกระบวนการของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ  

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเชิญชวนให้เสรีชนทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าที่จัดทำร่าง “รัฐธรรมนูญในฝัน” ของสังคมไทย ทั้งนี้ คุณสมบัติประการสำคัญของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อก็คือบุคคลดังกล่าวต้องมีความยอมรับและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ จะได้มีการเปิดรับความเห็นผ่านทาง Facebook “รัฐธรรมนูญในฝัน” โดยแต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้มีการแสดงรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดจำนวน 10 คน ว่าประกอบด้วยบุคคลใดบ้างแก่สังคม โดยแต่ละคนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีสติ ปัญญา และความกล้าหาญในทางจริยธรรมต่อการแสดงความเห็นโดยไม่สยบยอมต่ออำนาจและมุ่งแต่เพียงประโยชน์ส่วนตน

โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงไม่ว่าจะในระบบราชการหรือเอกชน เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์การร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่าคุณสมบัติที่กล่าวมาไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

                                                         

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

14 กันยายน 2558