คนไร้บ้านเชียงใหม่เปิดตัวพบเครือข่ายฯ เคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต-ศูนย์พักพิง

 

วันนี้ 29 พ.ย. 2559 ที่ลานกิจกรรม ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 10:00 – 14:00 น. เครือข่ายคนไร้บ้านเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและองค์กรหนุนเสริมร่วมกันจัดงานเครือข่ายร่วมใจ พบปะ..พี่น้องคนไร้บ้านครั้งที่ 4 โดยกิจกรรมในงานประกอบไปการเปิดจุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ ทั้งการตรวจสุขภาพฟรี การตัดแต่งผม ซุ้มขายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ ฯลฯ พร้อมด้วยการเสวนาถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในอนาคตอันใกล้ ทั้งการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์คนไร้คนบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ภายในปี 2561

สำหรับงานในวันนี้เน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายคนไร้บ้านเชียงใหม่ เครือข่ายคนไร้บ้านกรุงเทพ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายองค์กรชุมชน (คนจนเมืองเชียงใหม่) ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันต่อไป อาทิ การสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขตตัวเมือง จ.เชียงใหม่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ 

อิทธิพล ถาชื่น คนไร้บ้านจากอำเภอสารภี กล่าวว่า โครงการแบบนี้อยากให้มีบ่อยๆ เพราะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนไร้ที่พักผิง แต่ปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งมันยาวไป ควรจะจัดทุกๆสามเดือนหรือหกเดือน เพระคนไร้บ้านไร้ญาติเชียงใหม่มีเป็นจำนวนมาก

“รู้สึกโอเคเลยพี่มีหน่วยงานมาบริการให้ เพราะคนไร้บ้านคนไร้ญาติมีเยอะอยู่”

 “งานแบบนี้มันทำให้คนที่มาจากต่างจังหวัดได้เจอกับคนไร้บ้านในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน”

“วันนี้ใช้บริการตัดผมอย่างเดียว สุขภาพไม่ตรวจ เพราะตรวจไปคงเจอโรคเยอะ คนแบบผม”

มานิตย์ ยะสุรินทร์ คนไร้ญาติจากอ.ดอยหล่อ  กล่าวว่า อันนี้เป็นโครงการเพื่อคนไร้บ้าน  ตนเป็นคนไร้บ้านที่มาทุกปีเลย

“ผมมาจากดอยหล่อ ตั้งใจมาตัดผม แล้วก็ตรวจสุขภาพ หมอบอกว่าความดันสูง ก็เลยจัดยาลดความดันให้”

กระแต  หญิงสาวคนไร้บ้านในเชียงใหม่ กล่าวว่า ชื่นชอบการจัดงานแบบนี้ นอกจากเราเอาอาหารมาแบ่งปันกับพี่น้องคนไร้บ้านแล้ว ก็มีบริการตัดผม ตรวจสุขภาพ

“วันนี้มาตัดผม อยากได้ทรงผมสั้น”

“งานกิจกรรมแบบนี้ควรจัดบ่อยๆ เพื่อให้คนไร้บ้านไร้ญาติได้เข้าถึงอะไรแบบนี้”

ชมภาพ