เก๋าทันเกม สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน

 

เมื่อเซลล์แมนเทคนิคแพรวพราวพยายามขายของให้กับคุณย่าจอมเก๋าที่เทคนิคหลากหลายไม่แพ้กัน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ไปชมกันได้...

เก๋าทันเกม สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน

#เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงอายุ #สื่อปลอดภัย