แจกฟรี หนังสือสื่อสร้างสรรค์ สังคมสูงวัย โดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม

 

ดาว์นโหลดฟรี หนังสือสื่อสร้างสรรค์ สังคมผู้สูงอายุ ได้ที่ goo.gl/QKC6td 
หรือ Scan QR Code เพื่อรับหนังสือได้เช่นกัน

อ่านคำนำและดูสารบัญเนื้อหาได้ที่ภาพด้านล่าง