แผ่นดินไหวกับเขื่อนแม่สรวย:ข้อห่วงใยต่อโครงการพัฒนายุคคสช.

 

https://www.youtube.com/watch?v=derHR1MXg-0