เกี่ยวกับ ประชาธรรม

มูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation)

ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตข่าวสารภาคประชาชน สนับสนุนแก่สื่อส่วนกลางและผู้สนใจ ด้วยวิสัยทัศน์การมองเห็นข่าว ที่แตกต่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงข้อเท็จจริงรอบด้าน และเบื้องหลัง ปรากฏการณ์เพื่อให้สาธารณะ รับรู้สู่ความเข้าใจ และบังเกิดจินต ภาพที่ถูกต้องต่อปัญหานั้นๆ

ช่องทางติดต่อ

77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์/Fax : 053-810779

อีเมล: [email protected], [email protected]

Social Media

https://www.facebook.com/prachatham

Thai

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร