เนื้อหาทั้งหมด

October 2021
# Title Tags Date
1 น้ำสมุนไพร พื้นบ้านต้านโควิด 19​ #ชุมชนจัดการตนเอง​ #บ้านเกษตรพัฒนา​ #เกษตรกรรมยั่งยืน ​ #ประชาธรรมชวนดู 2021-10-19
September 2021
# Title Tags Date
2 ลำเหมืองสาธารณะกับภาคเกษตรชายขอบเมืองเชียงใหม่ ใกล้ถึงจุดวิกฤติ #เกษตรกรรมยั่งยืน #การจัดการน้ำ 2021-09-02
August 2021
# Title Tags Date
3 กู่ลัวะปงไหว ป่าอนุรักษ์ของชุมชน พื้นที่สีเขียวสันกำแพงที่ไม่ได้มีแต่ฉำฉา #ประชาธรรมชวนอ่าน​ #พื้นที่สีเขียวในเมือง​ #พื้นที่สีเขียวสันกำแพง #กองทุนสิ่งแวดล้อม 2021-08-31
December 2020
# Title Tags Date
4 มองพื้นที่สีเขียวผ่านสันกำแพง สู่การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง #พื้นที่สีเขียวสันกำแพง #กองทุนสิ่งแวดล้อม 2020-12-30
5 สร้างการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมนั้นสำคัญไฉน: คนรุ่นใหม่มองอนาคตพื้นที่สีเขียวสันกำแพง #พื้นที่สีเขียวสันกำแพง #กองทุนสิ่งแวดล้อม 2020-12-20
6 ประสบการณ์การต่อสู้ต้นฉำฉาสันกำแพง มากกว่าความรักคือระบบการดูแล #พื้นที่สีเขียวสันกำแพง #กองทุนสิ่งแวดล้อม 2020-12-09
September 2020
# Title Tags Date
7 เมื่อพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณ พื้นที่สีเขียวในเมือง 2020-09-20
April 2019
# Title Tags Date
8 ระบบสวัสดิการคนไร้บ้าน : กองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของคนไร้บ้านในสังคมเมือง 2019-04-09
9 ความเปลี่ยนแปลงของเมืองกับการปรับตัวของคนไร้บ้านในเชียงใหม่ 2019-04-07
October 2018
# Title Tags Date
10 แจกฟรี หนังสือสื่อสร้างสรรค์ สังคมสูงวัย โดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม 2018-10-03
11 สรุปเนื้อหาเสวนาสื่อสร้างสรรค์กับสิทธิพลเมืองผู้สูงวัยในสังคมผู้สูงอายุ 2018-10-01
September 2018
# Title Tags Date
12 ผู้สูงอายุชม.หนุนสื่อสร้างสรรค์ร่วมรักษาสิทธิ-พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสูงวัย 2018-09-29
13 ประกาศผลรางวัลสื่อวิดีโอรณรงค์ในหัวข้อ รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย 2018-09-29
August 2018
# Title Tags Date
14 เก๋าทันเกม สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน 2018-08-17
May 2018
# Title Tags Date
15 ผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ ประสบการณ์จากพื้นที่เชียงใหม่ 2018-05-30
16 เชิญชวนประกวดสื่อ "รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย” 2018-05-29
17 เปิดผลสำรวจแกนนำผู้สูงอายุเชียงใหม่ ใช้สื่อ-ทันสารหรือไม่อย่างไรในระบบการสื่อสารดิจิทัล 2018-05-14
18 วันๆคนสมัยนี้เขาคุยอะไรกัน 2018-05-09
19 เราพร้อมจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยหรือยัง? 2018-05-09
20 เสียงของผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ หางดง-สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2018-05-09
21 เสียงผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ (สันกำแพง จ.เชียงใหม่) 2018-05-09
22 เมือง ผู้สูงวัย ความเหงา ฆ่าตัวตาย และคนไร้บ้าน สร้าง Social Safety Net จากบทเรียนรัฐ-เอ็นจีโอ #END 2018-05-06
April 2018
# Title Tags Date
23 เมือง ผู้สูงวัย ความเหงา ฆ่าตัวตาย และคนไร้บ้าน สังคมไทยเอาไงดี? #1 2018-04-17
24 เปิดแผนนโยบายเพื่อสังคมสูงวัยภาคปฏิบัติ กับความท้าทายของเมืองสูงวัยเชียงใหม่ในอนาคต 2018-04-15
March 2018
# Title Tags Date
25 กลุ่มผู้หญิงเชียงใหม่เดินรณรงค์-จัดงานฉลองวันสตรีสากล ชู “ผู้หญิง 4.0” 2018-03-08
26 เสียงของผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ หางดง-สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2018-03-02
February 2018
# Title Tags Date
27 เปิดแผนพัฒนาคลองแม่ข่าของหน่วยงานรัฐ-ท้องถิ่น-ธุรกิจ หวังฟื้นน้ำเน่าภายในสามปี 2018-02-13
28 เสียงผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ (อ.เมือง เชียงใหม่) 2018-02-08
29 'ผู้สูงวัยกับการใช้สื่อ' ฟังความเห็นผู้สูงวัยในพื้นที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2018-02-08
January 2018
# Title Tags Date
30 แม้ฉันไม่ใช่คนปาตานี แต่ฉัน-เธอ-เขา-เรา-คุณ ต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความเป็นมนุษย์ผู้เปราะบาง 2018-01-25
31 เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือเปิดเวทีเสนอสร้างมาตรฐานรถรับส่งนักเรียน 2018-01-25
32 ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป 2018-01-21
33 นักศึกษามช.เปิดวงถกเรื่องรับน้อง สิทธิ-เสรีภาพ-ประชาธิปไตยต้องเริ่มในมหาวิทยาลัย 2018-01-17
December 2017
# Title Tags Date
34 สัมภาษณ์ศิลปิน Ting Chu รอยยิ้ม รอยยับ กับงานปั้นคนแก่ 2017-12-26
35 คนดอนแก้วหวั่นเสาสัญญาณมือถืออันตรายร้องศาลปกครองตรวจสอบหน่วยงานให้อนุญาต 2017-12-19
36 18 ธ.ค.วันแรงงานข้ามชาติสากล เครือข่ายแรงงานเหนือยื่นข้อเสนอสางปมพ.ร.ก.บริหารจัดการคนต่างด้าวฯ 2017-12-17
37 ผู้สูงวัยเสนอสื่อหาตลาดสร้างอาชีพดีกว่าหลอกให้ซื้อสินค้า 2017-12-13
38 “สืบชะตาคลองแม่ข่า” และแล้วแผนดูแลคลองที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนรอบใหม่ก็ปรากฎ 2017-12-11
39 หรือว่าข้ากับเจ้าไม่เท่ากัน? 2017-12-02
November 2017
# Title Tags Date
40 สังคมผู้สูงวัย ทำไมต้องสนใจคนสูงวัยในโลกของการสื่อสาร ตอนที่ 1 2017-11-29
41 กป.อพช.เหนือออกแถลงการณ์กรณีรัฐใช้คำรุนแรงกับชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 2017-11-27
42 คนงานสูงวัยกับบ้านเลี้ยงเด็กในแคมป์คนงานข้ามชาติ สวัสดิการที่ลอยคอ-รอคอย 2017-11-10
43 ระดมความเห็นทำสื่อในสังคมผู้สูงวัย 2017-11-09
44 คนงานสูงวัยกับบ้านเลี้ยงเด็กในแคมป์คนงานข้ามชาติ สวัสดิการที่ลอยคอ-รอคอย 2017-11-07
September 2017
# Title Tags Date
45 เสวนาไทยยุค 4.0 นักวิชาการ-พลเมืองต้องมีเสรีภาพการแสดงออก ตั้งคำถาม-เสนอทางเลือกได้เยี่ยงสังคมปชต. 2017-09-12
46 คดีเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหารถึงมืออัยการศาลแขวงชม. ด้านผู้กล่าวหายื่นขอความเป็นธรรม-สอบพยานนักวิชาการเพิ่มเติม 2017-09-10
August 2017
# Title Tags Date
47 5 ผู้ต้องหาคดีติดป้าย “เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร” ในงานไทยศึกษา ยื่นคำให้การโต้ข้อกล่าวหา 2017-08-31
48 สังคมศาสตร์ มช. ร่อนจม.ถึงอธิการบดี จี้ออกหน้าเรียกร้องยุติดำเนินคดีกลุ่มถ่ายรูปคู่ป้ายในงานไทยศึกษา 2017-08-30
49 ปชช.-นักวิชาการ-นักศึกษา-นักกิจกรรม-เอ็นจีโอ แห่ให้กำลังใจกลุ่มโดนหมายเรียกกรณีทำกิจกรรมงานไทยศึกษา 2017-08-21
50 นักวิชาการทั่วโลกเรียกร้องหน่วยงานด้านความมั่งคงถอนข้อกล่าวหา-ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ 2017-08-18

Pages

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร