เนื้อหาทั้งหมด

August 2017
# Title Tags Date
51 สรุปปาฐกถาพิเศษ เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนรัฐธรรมนูญกับการขับเคลื่อนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองไทย 2017-08-08
52 สนับสนุนการผลิตสื่อให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ 2017-08-05
53 จัดงานเสวนา “แรงงานล้านนา 4.0 ทุกเวลา ทุกสถานที่” 2017-08-05
54 ภาพเล่าเรื่องในงานนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ คนงานสร้างบ้านแป๋งเมือง” 2017-08-04
55 เวิร์คชอปถ่ายภาพ-เล่าเรื่องกับกลุ่มแรงงานสามัคคี WSA 2017-08-04
56 แถลงการณ์ เรื่อง การทบทวน ภายใต้ 7 แนวปฏิบัติ ต่อการจับกุม ตัดฟันยางพารา กรมป่าไม้ 2017-08-01
July 2017
# Title Tags Date
57 ผู้สูงอายุ-ผู้สูงวัย: ข้อมูลเสริมมุมใหม่ในการพัฒนาเมือง 2017-07-22
58 ความท้าทายการกลายเป็น “สื่อใหม่” ที่มากไปกว่า “New Platform” 2017-07-21
59 ชู 'MIDL' สร้างการรู้เท่าทันสื่อ เชื่อเป็นจุดเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 2017-07-20
June 2017
# Title Tags Date
60 ตัวแทนประชาชน 6 จังหวัด ร้องรัฐเร่งแก้ปัญหามลพิษ หลังพบโลหะหนักปนเปื้อนสูงหลายพื้นที่ 2017-06-28
61 เมื่อชาย 3 คน แต่งงานกัน 2017-06-20
62 แอมเนสตี้ยินดีไทยรองรับผู้ลี้ภัยมาหลายสิบปี วอนคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่ม 2017-06-20
63 สื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน : การทบทวนแนวคิดของอัปปาดูรัย เพื่อสร้างปฏิบัติการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมของสามัญชน 2017-06-14
64 สัมภาษณ์ เก เก กับเสียงของกะเหรียงเชียงใหม่ 2017-06-14
65 ปัญหาของมาตรา 48 และ 49 ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองโปแตชพ่วงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บำเหน็จณรงค์ 2017-06-09
May 2017
# Title Tags Date
66 ชุมชนกับมิติใหม่ในการจัดการปัญหาคลองแม่ข่า? 2017-05-28
67 รุจาดล นันทชารักษ์ : ‘แผนระบบขนส่งมวลชนของสนข.ไม่ตอบโจทย์เมืองเชียงใหม่’ 2017-05-23
68 เครือข่ายแรงงานภาคเหนือระดมความเห็น เสนอจัดสวัสดิการและค่าจ้างขั้นต่ำ 450 บาทต่อวัน 2017-05-01
April 2017
# Title Tags Date
69 เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเดินขบวนรณรงค์วันกรรมกรสากล 2017-04-30
70 ไทยแลนด์ 4.0 ถึงล้านนา 4.0 กับฅนงานทุกเวลา สถานที่ 2017-04-22
71 นิทรรศการปวศ.แรงงานเหนือเริ่มแล้ว ย้ำคุณค่าความหมายของแรงงานต่อการสร้างบ้านเมือง แรงงานข้ามชาติ, สิทธิแรงงาน 2017-04-21
72 ปอยส่างลองที่วัดถวาย: การเคลื่อนย้ายของแรงงานกับ พื้นที่ศรัทธาชาวไตในวัดล้านนา 2017-04-01
73 นานาทัศนะจากงานปอยส่างลองวัดถวาย 2017-04-01
March 2017
# Title Tags Date
74 เสวนาลดไฟป่าหมอกควัน ชี้ความเข้มแข็งของชุมชน-ความร่วมมือในท้องถิ่นคือปัจจัยความสำเร็จ แรงงานข้ามชาติ, ไทใหญ่, แรงงาน 2017-03-31
75 จายจาย ชายข้ามแดนกับความรู้ที่สั่งสมผ่านชีวิตคนใช้แรงงาน 2017-03-23
76 ผมคือพ่อบ้านไทใหญ่ อาชีพที่สังคมอาจมองข้าม 2017-03-18
77 ข้างหลังภาพถ่ายของเพียว กับความฝันตั้งรกรากในดินแดนแห่งความฝัน 2017-03-15
78 ความไว้วางใจ จากเพื่อนบ้านสู่อาชีพดูแลผู้สูงอายุ 2017-03-11
79 ผู้หญิงศรัทธา ก้าวที่กล้าในกระบวนการสันติภาพจากข้างล่าง ท่ามความรุนแรงอันคุกรุ่น 2017-03-06
80 ชีวิตแม่บ้าน การสร้างคุณค่าในอาชีพของตัวเอง 2017-03-03
February 2017
# Title Tags Date
81 เปิดประสบการณ์หนุ่ย ลงสำรวจคนไร้บ้านเชียงใหม่ครั้งแรก เริ่มรู้ว่าคนไร้บ้านมีลักษณะอย่างไรใช้ชีวิตอยู่อย่างไร 2017-02-28
82 คนไร้บ้าน อีกด้านของชีวิตที่มีทางเลือก 2017-02-24
83 ตัวตนของคนไร้บ้านเมืองเชียงใหม่? การสำรวจและคำถามเพื่อความเข้าใจปัจจุบัน-อนาคต 2017-02-20
84 ความท้าทายปัญหาคลองแม่ข่า จากคลองระบายน้ำเสียสู่กุญแจสำคัญเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่ 2017-02-17
85 รายงานใหม่แอมเนสตี้ชี้ไทยคุกคามทางกฎหมายต่อนักปกป้องสิทธิฯ 2017-02-09
December 2016
# Title Tags Date
86 ส่องข้อเสนอข่ายแรงงานข้ามชาติภาคเหนือ ยื่นต่อรัฐไทย-สหภาพเมียนมาร์ ในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2016-12-19
87 เครือข่ายฯผู้บริโภคเหนือลั่นผลักดันร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหลังยืดเยื้อ 19 ปี 2016-12-18
88 คุยกับช่างตัดผมโรงเรียนทวีรัตน์ : ประสบการณ์ตัดผมให้คนไร้บ้านชม.กับแนวคิดเบื้องหลังการทำงานสังคมสงเคราะห์ 2016-12-01
November 2016
# Title Tags Date
89 คนไร้บ้านเชียงใหม่เปิดตัวพบเครือข่ายฯ เคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต-ศูนย์พักพิง 2016-11-29
90 บทเฉพาะกาลในร่างกฎหมายแร่ ฟอกสัมปทานผูกขาดที่ผิดให้เป็นถูก 2016-11-21
91 สถาบันการเงินของคนม้ง ลบมายาคติคนจน จนโอกาสไม่ใช่ขี้เกียจ 2016-11-12
92 แรงงานข้ามชาติ เมื่อกลับสู่เมืองมะละแหม่ง 2016-11-04
October 2016
# Title Tags Date
93 นักวิชาการ-นศ.มช.ล้อมวงเสวนาเสรีนิยมใหม่กับผลกระทบต่อการศึกษาไทย สภาพการจ้างงาน-ความรู้ 2016-10-19
94 ประวัติศาสตร์กระซิบ(Whisper History) 2016-10-11
95 ต้นไม้บนถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง: ศักยภาพ ความสวยงาม กับราคาที่ต้องจ่าย 2016-10-09
96 ต้นไม้บนถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง ศักยภาพ ความสวยงาม กับราคาที่ต้องจ่าย 2016-10-09
97 หยุดไล่รื้อ ชุมชนป้อมมหากาฬ พัฒนาเมืองทางเลือกใหม่ คนจนต้องอยู่คู่เมือง 2016-10-07
98 พลเรียน ศึกษาศาสตร์มช. จัดเวที 6 ตุลา ทบทวนจิตวิญญาณครูเพื่อมวลชน 2016-10-06
99 แอมเนสตี้ระบุกรณี โจชัว หว่อง เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกครั้งล่าสุดของไทย 2016-10-05
100 "เสรีนิยมใหม่กับการศึกษาไทย: ยุติการแสวงหากำไรในระบบการศึกษา NOW" 2016-10-04

Pages

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร