เนื้อหาทั้งหมด

April 2016
# Title Tags Date
151 ปัญหาชาวบ้านกับการต่อต้านรัฐประหาร 2016-04-26
152 ศาลฎีกาเลื่อนอ่านพิพากษา คดีประวัติศาสตร์ 17 ปี โรงงานลำไยอบแห้งระเบิด 2016-04-20
153 นิติมช.ชี้คำสั่งคสช.13/2559 เปิดช่องเพิ่มอำนาจทหาร ปฏิบัติงานละเมิดสิทธิปชช.ได้ไม่ต้องรับผิด 2016-04-08
154 อ่านรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมและศิลปะ ตอนที่ 2 2016-04-04
155 อ่านรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมและศิลปะ ตอนที่ 1 2016-04-04
156 เสนอประชาชนร่วมลงขันกับรัฐวางฐานบำนาญแบบถ้วนหน้าตั้งแต่ยังไม่แก่ 2016-04-03
157 อ่านความหวังต่อร่างกม.สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ผ่านสายตาเกรียงไกร ชีช่วง 2016-04-01
March 2016
# Title Tags Date
158 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองตั้งเป้าปี 63 รัฐ-สังคมยอมรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้น 2 เท่า 2016-03-31
159 พลเมืองเชียงใหม่หารือพัฒนาแผนแม่บทขนส่งสาธารณะ ข้อสรุปเน้นระบบรางบนดิน 2016-03-30
160 มีเดียมอนิเตอร์สรุปบทเรียน 10+1 ปี เชิญชวนผู้สนใจดาว์นโหลดผลศึกษากว่า 90 ชิ้น 2016-03-30
161 นักกิจกรรมผู้ร่วมก่อตั้งร้านหนังสือ 'Book Re: Public' คว้ารางวัล “หญิงกล้า” ของอเมริกา 2016-03-29
162 เอไอเผยข้อมูลการปิดปากเสรีภาพการแสดงออกในพม่า ชี้ปัจจุบันมีนักโทษการเมืองมากกว่า 90 คน 2016-03-25
163 โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกใช้น้ำจืดเทียบเท่ากับน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคน 1 พันล้านคน ถ่านหิน, กรีนพีซ 2016-03-22
164 รายงานสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการข่วงหลวงเวียงแก้วเชียงใหม่ 2016-03-22
165 2 ผู้หญิงนักปกป้องความรุนแรงทางเพศร่วมเสวนา บอกเล่าสถานการณ์ปัญหา-ความท้าทาย 2016-03-21
166 ผลสำรวจธรณีฟิสิกส์ข่วงหลวงเวียงแก้ว เจอแนวต่อเนื่องวัตถุขนาดใหญ่ กรมศิลป์ฯเตรียมขุดพิสูจน์ ข่วงหลวงเวียงแก้ว, พื้นที่สาธารณะ, สายกลาง จินดาสุ 2016-03-21
167 เมื่อแพนด้า 1,600 ตัวบุกเชียงใหม่ กับความในใจอาสาสมัครร่วมกิจกรรม 2016-03-19
168 ชาวประมงระยอง-นักวิชาการแนะรัฐตรวจสอบมลพิษสะสมนิคมมาบตาพุดหลังปลาตายหมู่ 2พันกิโลกรัม 2016-03-19
169 เล่าเรื่องจาว “กาดนัด”ตองกาย จากลูกจ้างสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ความเป็นเมือง, ผู้ประกอบการรายย่อย, urbanization, ตลาดนัด 2016-03-19
170 เล่าเรื่องจาว “กาดนัด”ตองกาย จากลูกจ้างสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ตลาดนัด, ชนชั้นกลางใหม่, เชียงใหม่, ความเป็นเมือง, ผู้ประกอบการรายย่อย 2016-03-19
171 พม่าหลังผลัดใบทางการเมือง-ลลิตา หาญวงษ์ พม่า 2016-03-18
172 เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือฮือยกเลิกคำสั่งคสช. 9/2559 รัฐจ้างเอกชนโดยไม่ต้องรออีไอเอ เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ, คสช., อีไอเอ 2016-03-17
173 เกมแห่งอำนาจ (Game of Power) 2016-03-17
174 ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 2016-03-16
175 ฟื้น“หาดแฆแฆ” ชายหาดงามชื่อดังของปัตตานี เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงฮาลาล 2016-03-13
176 มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาฯ-มช. จัดเสวนาฝ่าหมอกควัน ย้ำผลกระทบทางสุขภาพ ถกปมปัญหาในภาคเกษตร ข้าวโพด, หมอกควัน, มลพิษทางอากาศ, ไฟป่าหมอกควัน, แม่แจ่ม, พืชเศรษฐกิจ 2016-03-13
177 ดูวิธีแบบจีนสไตล์ อยู่และจัดการปัญหาหมอกควัน หมอกควัน, มลพิษทางอากาศ, ไฟป่าหมอกควัน 2016-03-11
178 เครือข่ายกระจายอำนาจยื่นข้อเสนอบรรจุหลักการปกครองท้องถิ่นในร่างรธน.ใหม่ 2016-03-10
179 เวทีอภิปรายหัวข้อ “การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย โดยเน้นประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร และร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย" 2016-03-09
180 สุนทรียะของหิน 2016-03-09
181 ผู้หญิงกับการฝ่าผ่านสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 2016-03-08
182 กาดนัด กับการกลายเป็น ”เมือง” ของเชียงใหม่รอบนอก 2016-03-05
February 2016
# Title Tags Date
183 แอมเนสตี้เผยแพร่รายงานประจำปี 58-59 พบการลิดรอนเสรีภาพเกิดขึ้นทั่วโลก 2016-02-25
184 เสวนาสามัญชนค้านร่างรธน.มีชัย ชี้เน้นอำนาจนิยม บ่อนเซาะพลังพลเมือง 2016-02-25
185 ภาคประชาชนทวงถาม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แจงไม่ซ้ำซ้อนกับ สคบ. 2016-02-19
186 อาหารฮาลาลกับมุสลิม 2016-02-16
187 ขุดค้นโบราณคดี คุกหญิงเดิม กลางเมืองเชียงใหม่ พบแนวกำแพงเวียงแก้ว เศษเครื่องถ้วยราชวงศ์หยวน เชียงใหม่, พื้นที่สาธารณะ, ข่วงหลวงเวียงแก้ว, urbanization, โบราณคดี, สายกลาง จินดาสุ 2016-02-15
188 วิจารณ์วรรณกรรม ฟ้ากระจ่างดาว กับประเด็น“การศึกษาช่วยแก้ไข้ปัญหาโสเภณี” 2016-02-14
189 “สามล้อถีบ” ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองเชียงใหม่ 2016-02-13
190 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือใคร ชำนาญ จันทร์เรือง, สิทธิมนุษยชน 2016-02-04
191 พล ชาวลีซู พลิกชีวิตจากการทำไร่มาสู่เจ้าของกิจการโอทอป 2016-02-04
192 ม.เที่ยงคืนระบุร่างรัฐธรรมนูญมีชัยคือฉบับ 'อภิชนเป็นใหญ่' 2016-02-02
193 นักพัฒนาภาคใต้เรียกร้องแก้ปัญหาชาวเล ปฏิรูปกติกาเพื่อความเป็นธรรม 2016-02-02
194 “เขาก็คน เราก็คน” ลีซู และคนเมืองในเมืองเชียงใหม่ 2016-02-01
January 2016
# Title Tags Date
195 สนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดภาค 1-4 ชูมาตรการรับมือปัญหาหมอกควันปี 59 เน้นบังคับใช้กม. ไฟป่าหมอกควัน, หมอกควัน, มลพิษทางอากาศ, ชิงเผา 2016-01-31
196 121 แรงงานข้ามชาติร้องเรียนนายจ้างเบี้ยวค่าแรงกว่า 3.5 ล้านบาท แรงงานข้ามชาติ, เชียงใหม่, สิทธิแรงงาน, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, สหพันธ์คนงานข้ามชาติ 2016-01-27
197 ประธานแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทยวิเคราะห์ปมปัญหา-ทางออกการละเมิดสิทธิโดยสื่อ 2016-01-26
198 แอมเนสตี้ฯ เรียกร้องทางการไทย ยกเลิกข้อหานักกิจกรรมทั้งหมดที่ตรวจสอบทุจริตอุทยานราชภักดิ์ คสช., คอร์รัปชั่น, อุทยานราชภักดิ์ 2016-01-24
199 สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) 2016-01-21
200 เปิดวงถกเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนกับการสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ลุ่มน้ำโขง, แม่สอดรักษ์ถิ่น, มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 2016-01-20

Pages

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร