เนื้อหาทั้งหมด

June 2015
# Title Tags Date
301 มอง"มองโกเลีย" มอง"ไทย" 2015-06-11
302 คปก.รุกเสนอก.แรงงานพัฒนากม.คุ้มครองสิทธิคนทำงานอาเซียน แรงงานข้ามชาติ, สวัสดิการสังคม, สิทธิแรงงาน 2015-06-08
303 MAPเผยผลวิจัย รายรับ-รายจ่ายแรงงานข้ามชาติในไทยกว่าครึ่งไม่รับตามค่าแรงขั้นต่ำ แรงงานข้ามชาติ, ประกันสังคม, Map Foundation, ค่าแรงขั้นต่ำ, สิทธิแรงงาน 2015-06-06
304 คุยกับมงคล ตันสุวรรณ โอกาส ศักยภาพ ความท้าทายตลาดการค้านครพนม 2015-06-06
305 ส่อง ‘นครพนม’ เมืองที่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2 โลจิสติกส์, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, นครพนม, ศูนย์อาเซียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2015-06-05
306 ศูนย์ทนายฯ เปิดรายงาน 1 ปีหลังรัฐประหาร พบประชาชนถูกละเมิดทุกประเด็น 2015-06-04
307 รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557 2015-06-04
308 ขอเชิญร่วมงาน "อนุรักษ์ไม้หมายเมืองครั้งที่ 8 ถนนสายยางนา" 2015-06-04
309 ประชาสังคมไทยแถลงต่อUN ชู 6 สถานการณ์รัฐบาลทหารละเมิดสิทธิมนุษยชนปชช.นักเคลื่อนไหว ชี้คืนปชต.ในเร็ววัน 2015-06-02
May 2015
# Title Tags Date
310 เลขาธิการแอมเนสตี้ฯ ส่งจดหมายเปิดผนึกกรณีวิกฤตผู้ลี้ภัยในตะวันออกเฉียงใต้ 2015-05-29
311 องค์กรสิทธิมนุษยชนนำเสนอรายงานคู่ขนานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 2015-05-27
312 เปิดรายงาน WWF พบสิ่งมีชีวิตและพันธุ์พืชชนิดใหม่ในลุ่มแม่น้ำโขงกว่า 139 ชนิดพันธุ์ 2015-05-27
313 อ็อกแฟมเตือนเศรษฐกิจอาเซียนจะสะดุดถ้ารัฐไม่ปรับภาคเกษตร oxfam 2015-05-26
314 อัพเดพสถานการณ์เหมืองแร่โปแตช อุดรฯ ก่อนประชาคมรับฟังความเห็นในค่ายทหาร พรุ่งนี้! โปแตช, เหมืองโปแตช, เหมืองแร่ 2015-05-25
315 เวียงรัฐ เนติโพธิ์: ระบอบกระจายอำนาจกับรัฐรวมศูนย์ 2015-05-24
316 ประจักษ์ ก้องกีรติ: กระบวนการและสถาบันการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและรัฐสภา 2015-05-24
317 ภัควดี วีระภาสพงษ์: ปฏิรูปกองทัพ 2015-05-23
318 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ: ค่าแรงและความมั่นคงในชีวิตของแรงงาน 2015-05-23
319 ประเทศไทย: หนึ่งปีผ่านไป การปราบปรามแบบ “ชั่วคราว” กลายเป็นถาวร 2015-05-23
320 ศูนย์ทนายสิทธิฯเผยจนท.อาศัยอำนาจรปห.ทำร้ายนศ. ควบคุมตัวกว่าครึ่งร้อยจี้จนท.เผยรายชื่อ-ปล่อยตัว-เยียวยา 2015-05-23
321 กรณีทุ่งป่าคา อีกบทเรียนความยุติธรรมของคนจน 2015-05-23
322 เกษตรพันธสัญญา ที่แม่แจ่ม 2015-05-23
323 ผล 'พลเมืองมติ' ไม่เห็นชอบร่างรธน.58 2015-05-23
324 ทำไมต้องเปิดคูหา ‎'พลเมืองมติ‬' ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ 2015-05-23
325 เมื่อผู้อาวุโสดำหัวขอขมาเยาวชน 2015-05-23
326 กก.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ลงพื้นที่บ้านกลาง จ.ลำปาง 2015-05-23
327 12 องค์กรปชช.อีสานจี้คสช.ปล่อยตัวนศ.ดาวดินอย่างไม่มีเงื่อนไข รัฐธรรมนูญ, ประชาธิปไตย, รัฐประหาร, สิทธิมนุษยชน, ดาวดิน 2015-05-23
328 ศูนย์ทนายฯสิทธิมนุษยชน แถลง1ปีรปห.1ปีแห่งการละเมิดสิทธิ์ปชช. ประชาธิปไตย, คสช., รัฐประหาร, เลือกตั้ง, สิทธิมนุษยชน 2015-05-22
329 เครือข่ายนักวิชาการ-องค์กรชุมชนภาคใต้ร้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราว ‘โรฮิงญา’ 2015-05-21
330 iLaw เผยรายงานสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก 364 วัน หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาฯ 2015-05-21
331 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นข้อเสนอสางปัญหาการควบคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชน 2015-05-18
332 ? อีกรอบ ... รัฐบาลทหาร เหมืองทอง อาชญากร คนขายชาติ 2015-05-17
333 แอมเนสตี้ฯชวนสมาชิกทั่วโลกส่งจม.ถึงรัฐบาล 3 ประเทศ กรณีผู้ลี้ภัย-ผู้อพยพถูกทอดทิ้งอยู่กลางทะเล 2015-05-17
334 เชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย 2015-05-16
335 ป่าไม้ที่ดินแม่แจ่ม: ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และทางออก แม่แจ่ม, ข้าวโพด, เกษตรพันธสัญญา, พืชเศรษฐกิจ, พืชเชิงเดี่ยว 2015-05-11
336 ห่วงโซ่อุปทาน เกษตรพันธสัญญา แม่แจ่ม สิ่งแวดล้อม, หมอกควัน, ไฟป่าหมอกควัน, แม่แจ่ม, ลุ่มน้ำแจ่ม, พืชเชิงเดี่ยว, พืชเศรษฐกิจ, เกษตรพันธสัญญา 2015-05-08
337 AIเรียกร้องไทยเปิดเสรีภาพสื่อ-ปล่อยตัวนักโทษทางความคิด 2015-05-05
338 สน.จังหวัดชม.ตอบคำถามความคืบหน้าพท.สาธารณะกลางเมือง ปัดข่าวลือปล่อยตก-เอกชนฮุบ 2015-05-04
339 ม.เที่ยงคืนเปิดผลพลเมืองมติไม่รับร่างรธน.58เสนอใช้ฉบับปี 2540 แทน 2015-05-01
340 ทหารเบรกแรงงานข้ามชาติ ห้ามเดินรณรงค์ Mayday อ้างประเด็นอ่อนไหว ยอมแค่ตัวแทนยื่นหนังสือ 2015-05-01
April 2015
# Title Tags Date
341 สนข.เปิดตัว 3 เส้นทางรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่ หวังดันเป็นฮับท่องเที่ยว 2015-04-30
342 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจงเหตุผล 3 ประการ ประกาศไม่ยอมรับร่างรธน. รัฐธรรมนูญ, ประชาธิปไตย, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 2015-04-29
343 บริหารบ้านเมืองนั้นไม่ง่าย 2015-04-29
344 มพบ.ดูงานรถโดยสารต้นแบบ หวังเอกชนยกดับมาตรฐานความปลอดภัยทั่วประเทศ 2015-04-29
345 ประชาสังคมไทยประท้วงถอนตัวจากการพบผู้นำอาเซียน 2015-04-27
346 ประชาสังคมชม.เตรียมเปิดเวทีสภาพลเมืองติดตามความคืบหน้าการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว พื้นที่สาธารณะ, ข่วงหลวงเวียงแก้ว, เชียงใหม่ 2015-04-23
347 อนุกรรมการองค์การอิสระผู้บริโภค เรียกร้องกฎหมายคุ้มครองคนซื้อรถยนต์ใหม่โดยเร็ว 2015-04-22
348 สมัชชาเสรีฯมช.จี้มหา’ลัยตั้งกก.สอบสวนกิจกรรมรับน้องจังหวัดหลังเพจ Anti Sotus เผยแพร่ภาพการละเมิดสิทธิ์ 2015-04-20
349 คปก.เสนอเปลี่ยนนิยามนายจ้าง-ลูกจ้าง เป็น ผู้จ้างงาน-คนทำงาน แจงครอบคลุมคนทำงานทั้งหมด 2015-04-20
350 คปก. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน พ.ศ. 2015-04-20

Pages

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร