ข่าวเจาะ

ภูเขาหม้อเป็นภูเขาที่สำคัญของชาวเขาหม้อ...เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำ เป็นที่หากิน เป็นซุปเปอร์มาเก็ตของคนที่นี่..อาชีพส่วนใหญ่ของชาวเขาหม้อคือทำนา การทำเหมืองทองคำได้ส่งผลต่อนาของชาวเขาหม้อทั้งขาดแคลนน้ำ ทั้งฝุ่น ซ้ำร้ายยังเจอวิกฤตโลกร้อนทำให้ฤดูกาลแปรเปลี่ยน ผลผลิตของชาวบ้านลดลงกว่าครึ่ง
06/20/2011 - 13:08
การทำเกลือแบบโบราณยังพบอยู่ในหลายพื้นที่ในชุมชนอีสาน เป็นการทำเกลือขนาดเล็กๆ เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในชุมชน หรือใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน...ยังเป็นการทำเกลือแบบโบราณที่ยังอาศัยขูดคราบผงดินเค็มที่อยู่ตามผิวดินมาใช้ทำเกลือ เอามาหมักกับน้ำ ให้น้ำละลายเกลือในเนื้อดินออกมา แล้วกรองเอาน้ำเกลือที่เค็มเข้มข้นมาต้มบนกระทะเล็กๆ จนตกผลึกเป็นเกลือ เกลือที่ได้จะเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน เหลือก็ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ แต่ละครอบครัวจะหมุนเวียนกันมาทำเกลือในช่วงฤดูแล้งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
06/17/2011 - 13:48
การพัฒนาการทำเหมืองแร่โปแตชที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นในภาคอีสานจะทำให้สังคมไทยก้าวกระโดดจนเกินไปเพราะว่าจะมีปริมาณเกลือล้นเกินความต้องถึงปีละ 7 - 10 ล้านตัน มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ 3 - 5 เท่า ปัญหาใหญ่ของการนำเกลือออกมามากจนล้นเกินความต้องการก็คือ ความตรึงเครียดของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต้องแบกรับความเสื่อมโทรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายความเค็มของเกลือลงในดินและแหล่งน้ำ
06/15/2011 - 11:38
หลักการเช่นนี้ทำให้เห็นว่ารัฐออกกฎหมายเพื่อบังคับให้มีการเข้าไปสำรวจและทำเหมืองแร่ได้โดยง่าย จนทำให้ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของประชาชน รวมทั้งที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนท้องถิ่นใช้สอยร่วมกันเสียสภาพจนไม่สามารถใช้ทำการเกษตร หาอยู่หากิน หรือใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่รัฐกลับได้ผลประโยชน์จากการขายแร่แต่เพียงผู้เดียว โดยผลประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่เพียงพอที่จะนำมาฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาวะของประชาชนและสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้
06/13/2011 - 11:38
"ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถทำให้ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนได้เลย สิ่งที่เราทำมันบิดเบี้ยวสวนทางคือประเทศชาติและประชาชนไทยมีแต่ความอ่อนแอจากพิษภัยที่ได้รับจากการทำเหมืองแร่ เราต้องนำเงินภาษีรายได้จากภาคเศรษฐกิจส่วนอื่นๆ ของชาติมารองรับหรือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ได้รับจากการทำเหมืองแร่"
06/10/2011 - 15:09
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่นั้น คือการเข้ามาของผู้ประกอบการที่ลงทุนสำรวจและเริ่มทำเหมือง ซึ่งตามมาด้วยภาพของผลประโยชน์จากการทำเหมืองที่ตกอยู่กับผู้ประกอบการอย่างมหาศาล แต่อีกมุมหนึ่งในเรื่องของผลกระทบด้านต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่น สมดุลของการใช้ประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ ในสายตาของผู้ประกอบการ ทางที่จะเดินไปข้างหน้าของธุรกิจทำเหมืองขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐเท่านั้น
06/06/2011 - 11:19
หากเปรียบแหล่งแร่เป็นลายแทงขุมทรัพย์ กรณีศึกษา 3 กรณี จากเหมืองเกลือหิน เหมืองหินและโรงโม่ และเหมืองทอง ตัวอย่างเหล่านี้สามารถให้ภาพหลายมิติในวงจรชีวิตที่สัมพันธ์กับการทำเหมือง ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
06/02/2011 - 14:09
กรณีการคัดเลือกกันเอง ดูจากโครงสร้างเดิมมีองค์กรอิสระสององค์กรและมีการจัดการสรรหาแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอด และศาลก็สามารถสั่งให้ชะลอได้ตลอด แต่ถ้าเป็นอันใหม่ มีเพียงหนึ่งองค์กรเท่านั้น และมีสองระบบ คือมีการคัดเลือกกันเอง การสรรหาก็ไม่มีส่วนร่วม ซึ่งทั้งสองอันนี้ หากมีการฟ้องร้องจากผู้ที่เสียสิทธิ์นั้น เขาระบุชัดเจนว่า ไม่มีส่วนที่จะทำให้การสรรหาต้องชะลอ เดินหน้าไปเรื่อยๆ ซึ่งกว่าจะดำเนินการ ก็คงหมดวาระไปแล้วก็ได้
04/25/2011 - 13:51

Pages

Subscribe to ข่าวเจาะ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร