วิดีโอ

การเมืองสมานฉันท์ สร้างสรรค์ความเข้มแข็งท้องถิ่น (ปฏิรูปการเมือง ระบบทักษิณ เลือกตั้ง ประชาธิปไตย)
05/01/2006 - 00:00
ปฏิรูปการเมืองรอบสอง มองผ่าน สว.ภาคประชาชน
02/01/2006 - 00:00
กำลังเกิดอะไรขึ้นกับการจัดการที่ดินในประเทศไทย เหตุใดจึงจำเป็นต้องปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน
09/01/2003 - 00:00
ชุมชนในเขตลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ มีแนวคิด แนวทาง และวิธีการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในเขตที่สูง ไปจนถึงพื้นที่ราบในลุ่มน้ำเดียวกันอย่างไร
08/01/2003 - 00:00
ภาพประมาณ 40 นาที (สังเกตนาทีที่ 15 - 20) ที่จะแสดงให้เห็นการบิดเบือน สร้างภาพ กล่าวเท็จครั้งสำคัญของผู้นำระดับสูงของประเทศ เพื่อหาเหตุสลายการชุมนุมผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย คืนวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12/20/2002 - 00:00

Pages

Subscribe to วิดีโอ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร