เหยี่ยวข่าวจูเนียร์

อ๊าคา หื่อ เออ โล ข่อง ข่า ผ่า หื่อ เออ ลอง ซี ( ภาษาอ่าข่า ) ปูใหญ่ไม่เกินรู กบใหญ่ไม่เกินหนอง ไม่มีใครค้ำฟ้า (ใหญ่แค่ไหนก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน)
09/25/2007 - 15:48
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนนี้ ก็เพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนเชียงแสน เพื่อที่จะรักษาฐานให้ดำรงอนุรักษ์ไว้ โดยถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจและเยาวชนให้มีส่วนร่วมสืบทอดรักษาวัฒนธรรม เช่น การตีกลองหลวง ซึ่งกลองหลวงจะแสดงในวันเข้าพรรษา ลอยกระทง แล
07/24/2007 - 18:19
แม่น้ำโขงถือเป็นหัวใจและวิญญาณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนอีกกว่าล้านคนต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายนี้ ทั้งในด้านอาหาร ด้านการคมนาคม และด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
07/24/2007 - 18:17
Subscribe to เหยี่ยวข่าวจูเนียร์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร