Asean Scape

ว่ากันว่า “หากเดินทางไปเยือนมะละแหม่ง แล้วได้ไปตลาดกลางเมือง นอกจากจะเจอคนพม่าและมอญ ที่พูดไทยได้เป็นจำนวนมากแล้ว หากถามพ่อค้าแม่ค้าแต่ละร้าน เกินร้อยละ 80 ล้วนแล้วแต่มีญาติสนิทมิตรสหายทำงานอยู่เมืองไทย” คำกล่าวนี้เกินจริงหรือไม่ในแง่จำนวน คงไม่สามารถยืนได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลสถิติคนเข้ามาทำงานใ
11/04/2016 - 02:40
“ผาอัน” (Hpa-An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ตั้งอยู่บนเส้นทางช่วงปลายของระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ในประเทศพม่า  นับได้ว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของพม่า ตามเส้นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub
09/25/2016 - 18:55
ก่อนแม่น้ำสาละวินจะไหลลงสู่ทะเลที่เมืองมะละแหม่ง  ได้ไหลพาดผ่านเมืองหนึ่ง เมืองแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งระหว่างพม่ากับชนกลุ่มน้อย เต็มไปด้วยยาเสพติด และคุณภาพชีวิตแย่ที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า แต่ด้วยเวลาไม่ถึง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2012) เมืองแห่งนี้กลับเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว
08/15/2016 - 01:01
**ภาพแผนที่ประกอบบทความจาก http://thedevelopmentadvisor.com/news/myanmar-thailand-laos-vietnam-east...  
07/26/2016 - 04:27
Subscribe to Asean Scape

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร