ภาพมีเรื่อง: เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่จัดพิธีกรรมไหว้สาพระญามังราย

Sat, 04/12/2014 - 10:06 -- ประชาธรรม

ในวันที่11-12 เมษายน ที่ผ่านมา ขณะที่หลายคนกำลังรอเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนจากไอแดดที่ถาโถมเข้ามาในฤดูกาลที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุด แต่อีกหลายมุมเมืองได้จัดทำพิธีกรรมรำลึกวันคล้ายวันเกิดของเมืองเชียงใหม่ขึ้น ซึ่งตามหลักฐานศิลาจารึกวัดเชียงมั่นที่ระบุวันสร้างเมืองเชียงใหม่ไว้ว่าเป็นวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.1839 (ในขณะที่อีกกระแสหนึ่งเสนอว่าเป็นวันที่ 19 เมษายน)

 

แต่ไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตาม การที่วันคล้ายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ถูกหยิบยกขึ้นมารำลึก หรือใช้การทำพิธีกรรมต่างๆ นานนับ 18 ปี (กลุ่มแรกที่จัดงานรำลึกคือมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง จนต่อมาเริ่มมีกลุ่มจัดงานรำลึกมากขึ้น) ย่อมหมายความว่ามันกำลังทำหน้าที่บางอย่างกับ “ความทรงจำร่วม” ทางสังคม และบุคคล

 

ด้วยความรู้อันอ่อนด้อย ประกอบกับยังไม่ได้ศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์จึงมิอาจนำมาสู่คำถาม หรือคำอธิบายกับประเด็นที่ตั้งไว้ได้ ด้วยเหตุนี้จึงอยากลองนำเสนอภาพงาน “ไหว้สาพระญามังราย” ของกลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ในแง่ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและกิจกรรม อันสะท้อนให้เห็นถึงถึงตัวตนที่ถูกสร้าง หรือที่เราเรียกกันว่า “อัตลักษณ์”

 

ตอนที่ 1 พิธีไหว้ครู

 

พ่อครู กำลังนำเด็กที่จะทำร่วมพิธีกรรมสักการะ โดยตีกลองสบัดชัย ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง ไหว้ครูในวันที่ 11 เมษายน ก่อนพิธีสักการะจะเริ่มขึ้นในถัดไป

 

อารมณ์ศิษยานุศิษย์ในพิธีไหว้ครู

 

พ่อครูเจิมอุปกรณ์ อวยพร และมอบให้แก่ศิษย์

 

หัวโขนจำลองความเป็นเทพ ซึ่งระหว่างอวยพรและมอบอุปกรณ์ให้กับศิษย์ พ่อครูจะนำมาสวมใส่และให้พรในนามเทพ

 

 

ตอนที่ 2 ฟื้นตำรับขนมดั้งเดิมและทำกรวยดอก เพื่อใช้สักการะ

 

เด็กน้อยเตรียมแป้งทำขนมปาด

 

 

กวนขนมปาด- ขนมปาดหรือขนมดั้งเดิมของคนพื้นถิ่น แม้ว่าจะมีกรรมมีวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน แต่ใช้เวลาในการทำนานมากหลายชั่วโมง จึงทำให้คนทำขนมชนิดนี้หลงเหลืออยู่ไม่มาก  ส่วนวิธีการทำก็เริ่มจากการนำแป้ง น้ำอ้อย งา(ที่คั่วแล้ว)  มะพร้าว ค้นให้เข้ากันเติมเครื่องเคียงตามสูตรให้ได้รสชาติที่ต้องการ  เมื่อเข้ากันได้ที ก็ปาดเข้ากับใบตองที่เตรียมไว้

 

ทำกรวยดอกไม้

 

 

ตอนที่ 3 พิธีสักการะ

 

ภาพงาน “ไหว้สาพระญามังรายของมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง” ติดตามได้ที่ 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร