นักวิชาการงานประชุมไทยศึกษานานาชาติร้องยุติเงื่อนไขความรุนแรงหลังเหตุยิงไม้หนึ่ง

Thu, 04/24/2014 - 22:21 -- ประชาธรรม

ซิดนีย์/วันนี้ 24 เมษายน 2557 นักวิชาการชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 12 (12th International Conference on Thai Studies) ปี 2014 ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย ร่วมออกแถลงการณ์ต่อกรณืการสังหารกวีไม้หนึ่ง ก. กุนที

 

สามารถชมบรรยากาศและการอ่านบทกวีได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=QWRntF1V1GI 

 

 

Statement of Scholars at the 12th International Thai Studies Conference on the Assassination of Maineung K. Kunthee

Sydney, 24 April 2014

Maineung K. Kunthee (Kamol Duangphasuk), a prominent red shirt poet and activist, was assassinated by two men on motorcycles in broad daylight at approximately 2 pm on 23 April 2014. Since the 2006 coup, Maineung has been a frequent and visible poet at anti-coup, red shirt, and other political events. His poems provided a powerful account of injustice and inspired many others to see and act to end injustice. Along with Suda Rangkupan, Maineung was one of the leaders of the Patinya Na San, or the Declaration of Street Justice group which holds public seminars on issues of political prisoners and access to justice for those targeted under Article 112.

 

While the perpetrators and their motivation are still under investigation, his death is a tragedy to the democratic movement and the rise of the disadvantaged in Thai society. Significantly, his death brought to the fore violence plaguing Thai society for a long time but aggravated over the past few years in the wake of the political conflict. Regardless of what he did, armed violence that has taken his life must not be tolerated but condemned.    

 

Maineung was likely to be targeted and killed due to his ideas and his involvement in political activities. He was an outspoken critic of Article 112, and in this current climate, to critique the excessive and unjust use of the law is itself enough to garner the accusation of disloyalty. His assassination recalls the targeted assassinations of farmer, worker, and student activists in 1975 and 1976, assassinations which remain unsolved up until the present moment. Similar to the attempted assassination of Professor Somsak Jeamteerasakul during the day on 12 February 2014 by unidentified men on motorcycles, the assassination of Maineung K. Kunthee signals the grave political crisis now evident in Thailand.

 

We, the undersigned scholars attending the 12th International Thai Studies Conference at the University of Sydney, are very much concerned about the death of Maineung. We call on the authority in charge to pay serious attention to the case and to swiftly act to bring the perpetrators to justice. We also urge the Thai public to be aware of how Thai society is plagued with violence and join us in stopping it and condemning those who did it regardless of their motivations.   


ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ        

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว                         มหาวิทยาลัยมหิดล

ชลิตา บัณฑุวงศ์                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุสรณ์ อุณโณ                          มหาวิทยาธรรมศาสตร์

วันรัก สุวรรณวัฒนา                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาวิ โชติประดิษฐ์                     University of London

เอกสุดา สิงห์ลำพอง                   University of Sussex

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Simon Creak                            Kyoto University

Preedee Hongsaton                 Australian National University

Karin Zackari

Chris Baker

ธงชัย วินิจจะกูล            

Tyrell Haberkorn                      Australian National University

เกศินี จิรวณิชชากร

ยุกติ มุกดาวิจิตร                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Pongphisoot Busbarat

จักกริช สังขมณี                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุรินทร์ อ้นพรม                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัจฉรา รักยุติธรรม                       มหาวิทยาลัยศิลปากร

เสาวนีย์ อเล็กซานเดอร์                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Jackie Poonsawat                   

เวียงรัฐ เนติโพธิ์                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Arusa Panyakotkaew               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Rebecca Iszatt                        University of Leeds

Vanessa Lamb                         York University

อานันท์ กาญจนพันธุ์                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sarah Bishoop                         Australian National University

Peter Vandergeest                   York University

ธร ปิติดล                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Patwaran Bunditvatidkul           UNSW

Choladda Noodaew                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนตรดาว เถาถวิล                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัฒนา สุกัณศีล                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กังวาฬ ฟองแก้ว                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทับทิม ทับทิม                            

ศิริจิต สุนันต๊ะ                            มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร