ฅนรักบ้านเกิดร่อนจม.ถึงกรมพื้นฐานฯจี้ยกเลิกกิจกรรมเหมืองแร่ทุ่งคำหวั่นสถานการณ์ในพท.บานปลาย

Mon, 05/19/2014 - 14:34 -- ประชาธรรม

วันนี้ 19 พ.ค. 2557 ฅนรักบ้านเกิดส่งจดหมายเปิดผนึกให้ระงับใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน และ ขอตรวจสอบและขอสำเนาใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา


ด้านสถานการณ์ในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันนี้ กลุ่มคนงานเหมืองกว่า 300 คน รวมตัวบริเวณสามแยกปากปวน ปากทางเข้าเหมืองทองคำ และอีก 60 คนรวมตัวกันบริเวณด่านตรวจชุมชน "ว.1" ขณะที่ชาวบ้านกางเต้นท์ตรวจสอบรถเข้าออกเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้ประชาชนใน 6 หมู่บ้าน


จดหมายเปิดผนึก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 
เรื่อง     ขอให้ระงับใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน 
และ ขอตรวจสอบและขอสำเนาใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา
เรียน     อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
สำเนาถึง        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
        ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
        

ตามเกิดเหตุการณ์ที่ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านได้ถูกกองกำลังเถื่อนปิดล้อมหมู่บ้าน จับกุม ขู่ฆ่า และรุมซ้อมทำร้ายร่างกาย เพื่อเปิดทางในการขนแร่ทองแดงของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง เช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านบาดเจ็บหลายสิบราย


โดย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ได้ส่งจดหมายเปิดผนึก ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงท่าน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตการซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตการขนแร่ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านซึ่งมีสัญญาณความรุนแรงในพื้นที่มาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้งล่าสุดจากการเข้ามาข่มขู่คุกคามของพลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาคและพวก


แต่กระนั้นแล้ว บริษัท ทุ่งคำ จำกัด และกองกำลังเถื่อนดังกล่าว ก็ยังเข้ามาก่อเหตุการณ์ร้ายแรงทำร้ายประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน เพื่อขนแร่ออกไปได้ โดยบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้อ้างว่ามีใบอนุญาตการซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตการขนแร่ ที่ถูกต้องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


ทั้งนี้ จากจดหมายชี้แจงที่ ลย. 0033(2)/0852 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 จากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ที่มิได้แจงรายละเอียดเรื่องใบอนุญาตการซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตการขนแร่ ทั้งหมดของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด รวมถึงการอนุญาตให้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการขนแร่ แม้ว่าทางกลุ่มฯ จะมีหนังสือถึงท่านอีกครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและแจ้งเรื่องมายังกลุ่มฯ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีความสำคัญและจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน


เพราะเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้ คือสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในหมู่บ้านตามวันเวลาดังกล่าว และสถานการณ์ ณ ขณะนี้ ยังมีแนวโน้มการก่อเหตุรุนแรงที่ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน มีความเสี่ยงจะถูกคุกคามทำร้ายมากยิ่งขึ้น 


ด้วยเหตุดังนี้ ทางกลุ่มฯ จึงใคร่ขอให้ท่านได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนใน 6 หมู่บ้าน โดย ขอให้มีคำสั่งด่วนที่สุด ให้ระงับใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมดเอาไว้ก่อน รวมถึง ทางกลุ่มฯ ขอตรวจสอบ และขอสำเนา หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเอกสารขออนุญาต ใบอนุญาตซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ทั้งหมดของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ได้แก่
หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ซื้อแร่ มีสิทธิ หรือมีใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ–ขายแร่
 หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตผู้ขายแร่ ที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ขายแร่ มีสิทธิหรือมีใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ–ขายแร่
- หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตให้ทำการซื้อ–ขายแร่ 
- หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสัญญาการซื้อ–ขายแร่ 
- หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขนแร่มีสิทธิในการขนย้ายแร่
- หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตในการขนแร่ 
- หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตรับช่วงการขนแร่

    ทางกลุ่มฯ ใคร่เรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการตามความดังกล่าวข้างต้นโดยด่วนที่สุด

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร